Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 28/03/2017

  • Número del document SLT/0716/2017

  • Número de control 17094051

  • Organisme emissor Departament de Salut

    CVE CVE-DOGC-A-17094051-2017

Dades del DOGC
  • Número 7345

  • Data 06/04/2017

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ SLT/716/2017, de 28 de març, de cessament del senyor Joan Lluís Piqué i Sànchez com a gerent d'Atenció Ciutadana del Servei Català de la Salut.


Atesa la Resolució SLT/2162/2013, de 9 d'octubre, de cessament i nomenament de personal directiu del Servei Català de la Salut, per la qual es nomena el senyor Joan Lluís Piqué i Sànchez gerent d'Atenció Ciutadana del Servei Català de la Salut (DOGC núm. 6485, de 22.10.2013);

En compliment del que preveu la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya;

En ús de les facultats que em confereix l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

 

Resolc:

 

El senyor Joan Lluís Piqué i Sànchez cessa com a gerent d'Atenció Ciutadana del Servei Català de la Salut, amb efectes des del dia 31 de març de 2017, i se li agraeixen els serveis prestats.

 

Barcelona, 28 de març de 2017

 

Antoni Comín i Oliveres

Conseller de Salut

 

Amunt