Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 08/02/2017

  • Número de control 17039090

  • Organisme emissor Diputació de Girona

    CVE CVE-DOGC-A-17039090-2017

Dades del DOGC
  • Número 7310

  • Data 16/02/2017

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre aprovació inicial de les bases específiques per a la concessió de subvencions per a la creació de públics per a la cultura.


De conformitat amb l'article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, es dóna coneixement de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, de 30 de gener de 2017, núm. 20, anunci 730, de l'edicte d'aprovació inicial de les bases específiques per a la concessió de subvencions per a la creació de públics per a la cultura, aprovades inicialment pel Ple de la corporació el dia 24 de gener de 2017.

 

Girona, 8 de febrer de 2017

 

Pere Vila i Fulcarà

President

 

Amunt