Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 09/02/2017

  • Número de control 17040021

  • Organisme emissor Ajuntament de Vidreres

    CVE CVE-DOGC-A-17040021-2017

Dades del DOGC
  • Número 7310

  • Data 16/02/2017

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre ressenya de publicació íntegra del Reglament i fucionament de l'espai de cotreball (coworking).


Es fa públic que en el BOPG núm. 28 del dia 9 de febrer de 2017 s'ha publicat l'acord d'aprovació definitiva i el text íntegre del Reglament i funcionament de l'espai coworking de l'Ajuntament de Vidreres.

El que es fa públic per a general coneixement.

 

Vidreres, 9 de febrer de 2017

 

Antoni Esqué Rubiol

Secretari interventor

 

Amunt