Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 06/02/2017

  • Número del document ENS/0196/2017

  • Número de control 17041026

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17041026-2017

Dades del DOGC
  • Número 7308

  • Data 14/02/2017

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/196/2017, de 6 de febrer, per la qual es fa pública la relació de vacants provisionals corresponents a la convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola.


Mitjançant la Resolució ENS/2292/2016, d'11 d'octubre, es va convocar concurs de trasllats per a personal funcionari de carrera del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i en instituts escola.

La Resolució ENS/2563/2016, de 14 de novembre, va aprovar les plantilles dels centres públics per al curs 2016/2017.

Les vacants objecte de provisió s'han determinat a l'empara del que s'estableix a l'article 9.4 del Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, pel qual es regula el concurs de trasllat d'àmbit estatal entre el personal funcionari dels cossos docents i als articles 3.1.a) i 10.4 del Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents.

D'acord amb el que disposa la base 9 de l'annex 1 de la Resolució de convocatòria, escau que la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics faci públiques les vacants provisionals objecte de provisió amb anterioritat a la resolució provisional del concurs.

Per això,

 

Resolc:

 

-1 Fer pública, en els annexos d'aquesta Resolució, la relació de les vacants provisionals de llocs de treball del cos de mestres en escoles i instituts escola i dels dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola, objecte de la convocatòria de concurs de trasllats anunciada per la Resolució ENS/2292/2016, d'11 d'octubre.

 

-2 En l'annex 1 d'aquesta Resolució es detallen els llocs de treball vacants d'ensenyaments infantil i primari per proveir i en l'annex 2 figuren els dels dos primers cursos de l'ESO reservats al cos de mestres, en tots dos casos distribuïts per àrees territorials, municipis, zones educatives, centres i especialitats.

 

Les persones interessades disposen d'un termini de 10 dies hàbils per presentar reclamacions contra la relació de vacants provisionals, a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC. Amb la Resolució de publicació de la llista de vacants definitives es consideraran contestades a tots els efectes aquestes reclamacions.

 

Barcelona, 6 de febrer de 2017

 

Ignasi García Plata

Director general de Professorat i Personal de Centres Públics

 

 

Annex 1

 

Vacants en centres d'educació infantil i primària

 

(1) Centre sense barreres arquitectòniques (amb rampes i ascensor o planta baixa)

(2) Centre que només disposa de rampes

(3) Centre que només disposa d'ascensor

 

 

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Zona: 080901 Barcelona Ciutat

 

Municipi: 080190000 Barcelona

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08002770 Escola Àgora

034 Educació física 01

 

08002484 Escola Aiguamarina (2)

031 Educació infantil 01

 

08043784 Escola Àngels Garriga

032 Llengua estrangera: anglès 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08043103 Escola Antoni Balmanya (1)

038 Educació primària 02

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08033501 Escola Antoni Brusi (2)

034 Educació física 02

031 Educació infantil 01

035 Música 01

 

08052670 Escola Auró (1)

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08002873 Escola Bac de Roda (1)

038 Educació primària 03

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08002174 Escola Baldiri Reixac (1)

038 Educació primària 01

 

08043747 Escola Baloo (1)

038 Educació primària 01

 

08013408 Escola Barcelona (1)

031 Educació infantil 02

038 Educació primària 05

 

08043796 Escola Barrufet (1)

038 Educació primària 01

 

08035431 Escola Bogatell (2)

031 Educació infantil 02

038 Educació primària 02

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08002915 Escola Brasil (1)

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08070234 Escola Can Fabra (2)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 03

035 Música 01

 

08035441 Escola Catalònia (1)

034 Educació física 01

038 Educació primària 02

 

08046293 Escola Cavall Bernat (1)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08002320 Escola Ciutat Comtal (2)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 03

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08001819 Escola Collaso i Gil (1)

031 Educació infantil 01

 

08002666 CEE Concha Espina (1)

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08066516 Escola Congrés-Indians (2)

034 Educació física 01

038 Educació primària 02

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08071226 Institut Escola Costa i Llobera (1)

037 Audició i llenguatge 01

 

08013081 Escola Coves d'en Cimany (2)

038 Educació primària 01

 

08001807 Escola de la Concepció (1)

038 Educació primària 01

 

08066462 Escola dels Encants (1)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08001923 Escola Diputació (1)

038 Educació primària 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08039434 Escola Doctor Ferran i Clua (2)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 02

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08001856 Escola Drassanes (1)

031 Educació infantil 02

038 Educació primària 02

 

08002681 Escola Duran i Bas (1)

038 Educació primària 01

 

08002599 Escola Eduard Marquina (1)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

 

08001650 Escola El Polvorí

038 Educació primària 01

 

08002344 Escola El Turó

032 Llengua estrangera: anglès 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08002459 Escola Elisenda de Montcada (2)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 04

 

08001911 Escola Els Llorers (1)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 02

032 Llengua estrangera: anglès 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08002630 Escola Els Porxos (1)

031 Educació infantil 02

038 Educació primària 01

 

08002290 Escola Emili Juncadella

031 Educació infantil 01

035 Música 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08002952 Escola Enric Granados

031 Educació infantil 01

 

08075207 Escola Entença

031 Educació infantil 01

 

08060873 Escola Eulàlia Bota (1)

038 Educació primària 02

 

08052669 Escola Ferran Sunyer (1)

038 Educació primària 05

 

08032634 Escola Ferrer i Guàrdia

031 Educació infantil 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08066531 Escola Fluvià (1)

038 Educació primària 02

 

08002721 Escola Font d'en Fargas (1)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08052657 Escola Fort Pienc (1)

031 Educació infantil 02

038 Educació primària 01

 

08002009 Escola Francesc Macià (1)

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08063072 Escola Fructuós Gelabert (1)

038 Educació primària 03

 

08002071 Escola Gayarre (1)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08043255 Escola Ítaca (3)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 03

 

08002061 Escola Jaume I (1)

034 Educació física 01

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 02

 

08042305 Escola Joan Miró (1)

038 Educació primària 03

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08002927 Escola Joaquim Ruyra (2)

038 Educació primària 01

 

08042780 Escola Josep Maria Jujol (1)

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08039835 Escola Jovellanos (1)

038 Educació primària 02

 

08002198 Escola La Farigola de Vallcarca

031 Educació infantil 01

 

08035428 Escola La Farigola del Clot (1)

038 Educació primària 01

 

08067764 Escola La Maquinista

038 Educació primària 04

 

08002563 Escola La Mar Bella

035 Música 01

 

08039495 Escola La Palmera (1)

038 Educació primària 02

035 Música 01

 

08074641 Escola La Sagrera

031 Educació infantil 01

 

08039525 Escola La Sedeta (3)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

 

08002393 Escola L'Arc de Sant Martí (1)

034 Educació física 01

 

08043841 Escola Lavínia (1)

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08002629 Escola Les Acàcies (1)

034 Educació física 01

031 Educació infantil 02

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

035 Música 01

 

08037802 Escola Les Corts (1)

038 Educació primària 01

 

08043474 Escola L'Estel (1)

038 Educació primària 02

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08002010 Escola Lluís Vives (1)

038 Educació primària 01

 

08066504 Escola l'Univers (1)

034 Educació física 01

038 Educació primària 03

 

08001947 Escola Mallorca (1)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

 

08035465 Escola Mare Nostrum (1)

031 Educació infantil 02

038 Educació primària 01

 

08054022 Escola Marinada

031 Educació infantil 02

038 Educació primària 02

 

08002800 Escola Mas Casanovas (1)

038 Educació primària 01

 

08039471 Escola Mercè Rodoreda (1)

031 Educació infantil 01

 

08041179 Escola Mestre Enric Gibert i Camins (1)

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08001820 Escola Milà i Fontanals (3)

038 Educació primària 04

 

08002034 Escola Miquel Bleach

038 Educació primària 03

 

08002733 Escola Miralletes

038 Educació primària 02

 

08002204 Escola Montseny

031 Educació infantil 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08001649 Escola Mossèn Jacint Verdaguer (2)

038 Educació primària 02

032 Llengua estrangera: anglès 01

035 Música 01

 

08031794 Escola Palma de Mallorca (3)

031 Educació infantil 01

 

08001601 Escola Parc de la Ciutadella (2)

035 Música 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08002988 Escola Pare Poveda (1)

034 Educació física 01

038 Educació primària 01

 

08031800 Escola Pau Casals (2)

031 Educació infantil 01

 

08043267 Escola Pau Casals-Gràcia (1)

034 Educació física 01

038 Educació primària 04

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08052621 Escola Pau Romeva (1)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 02

 

08013457 Escola Pegaso

038 Educació primària 01

 

08001790 Escola Pere Vila (1)

034 Educació física 01

038 Educació primària 02

 

08013411 Escola Poble-sec (1)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08001731 Escola Poeta Foix (1)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08002058 Escola Pràctiques (2)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 02

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08002654 Escola Prim (1)

038 Educació primària 03

 

08002885 Escola Prosperitat (1)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 02

 

08043115 Escola Provençals (1)

038 Educació primària 02

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08002617 Escola Rambleta del Clot (1)

038 Educació primària 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08002976 Escola Ramon Casas (1)

031 Educació infantil 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08001777 Escola Ramon Llull (1)

031 Educació infantil 02

038 Educació primària 02

 

08002447 Escola Ramón y Cajal (2)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

 

08002113 Escola Rius i Taulet (1)

034 Educació física 01

038 Educació primària 02

032 Llengua estrangera: anglès 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08002903 CEE Sant Joan de la Creu (1)

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08064167 Escola Sant Martí (1)

038 Educació primària 04

035 Música 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08002551 Escola Sant Pere Nolasc

038 Educació primària 02

035 Música 01

 

08035477 Escola Santiago Rusiñol

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

 

08037863 Escola Seat (2)

031 Educació infantil 02

038 Educació primària 04

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08043292 Escola Tabor (1)

038 Educació primària 02

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08039513 Escola Taxonera (2)

031 Educació infantil 02

038 Educació primària 01

 

08002368 Escola Timbaler del Bruc (2)

031 Educació infantil 01

 

08035453 Escola Tomàs Moro

031 Educació infantil 01

 

08055932 Escola Torrent de Can Carabassa (1)

038 Educació primària 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08039537 Escola Torrent d'en Melis

031 Educació infantil 02

038 Educació primària 02

032 Llengua estrangera: anglès 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08072292 Institut Escola Turó de Roquetes (1)

038 Educació primària 01

 

08043838 Escola Turó del Cargol (1)

038 Educació primària 01

 

08002538 Escola Víctor Català (2)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08052785 Escola Vila Olímpica (2)

031 Educació infantil 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

 

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

 

Zona: 080809 Badalona

 

Municipi: 080150000 Badalona

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08000414 Escola Alexandre Galí (1)

038 Educació primària 03

 

08001509 Escola Antoni Botey (2)

034 Educació física 01

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 03

 

08041571 Escola Artur Martorell (1)

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08068331 Escola Badalona Port (2)

038 Educació primària 02

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08037887 Escola Baldiri Reixac (1)

038 Educació primària 03

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08061348 Escola Bufalà (1)

038 Educació primària 02

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08000402 Escola Feliu i Vegués (2)

038 Educació primària 01

 

08041581 Escola Gitanjali (1)

031 Educació infantil 01

 

08044508 Escola Ítaca (1)

031 Educació infantil 01

 

08036135 Escola Joan Coret (1)

038 Educació primària 02

 

08036342 Escola Joan Llongueras (1)

031 Educació infantil 01

 

08035404 Escola Joan Miró (3)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08035416 Escola Josep Boada (3)

038 Educació primària 01

 

08041167 Escola Josep Carner (2)

037 Audició i llenguatge 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08041568 Escola Jungfrau (2)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

 

08068343 Escola Les Ciències (1)

034 Educació física 01

038 Educació primària 03

032 Llengua estrangera: anglès 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08035854 Escola Llorens i Artigas

038 Educació primària 02

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08000384 Escola Lola Anglada (3)

034 Educació física 01

038 Educació primària 01

 

08034965 Escola Margarida Xirgu (1)

038 Educació primària 01

 

08040345 Escola Mercè Rodoreda (2)

038 Educació primària 01

 

08069748 Escola Montigalà (2)

034 Educació física 01

038 Educació primària 02

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08036147 Escola Pau Picasso (2)

038 Educació primària 02

 

08035878 Escola Pere de Tera

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 04

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08001391 Escola Planas i Casals (1)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

035 Música 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08059639 Escola Progrés (2)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 02

 

08039422 Escola Rafael Alberti (1)

038 Educació primària 02

035 Música 01

 

08037875 Escola Rafael Casanova

038 Educació primària 02

035 Música 01

 

08044296 Escola Salvador Espriu (2)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 02

035 Música 01

 

08000372 Escola Sant Jordi (2)

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08000396 Escola Ventós i Mir (2)

034 Educació física 01

038 Educació primària 03

 

Zona: 082041 Castellet i la Gornal

 

Municipi: 080580000 Castellet i la Gornal

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08016033 Escola Montanyans (2)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Zona: 083513 L'Hospitalet de Llobregat

 

Municipi: 081010000 L'Hospitalet de Llobregat

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08034862 Escola Ausiàs March (1)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 04

 

08034837 Escola Bernat Desclot (2)

038 Educació primària 02

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08019216 Escola Busquets i Punset (2)

038 Educació primària 01

 

08036378 Escola Charlie Rivel (1)

034 Educació física 01

 

08067016 Escola Ernest Lluch (2)

034 Educació física 01

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

035 Música 01

 

08019241 Escola Frederic Mistral (2)

038 Educació primària 02

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08047674 Escola Gornal (2)

031 Educació infantil 02

038 Educació primària 02

 

08034266 Escola Joan Maragall (2)

035 Música 01

 

08019265 Escola Joaquim Ruyra (1)

031 Educació infantil 02

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08038004 Escola Josep Janés (2)

034 Educació física 01

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 02

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08051471 Escola Josep Maria Folch i Torres (1)

038 Educació primària 01

035 Música 01

 

08035945 Escola La Carpa (1)

038 Educació primària 01

 

08019277 Escola La Marina (1)

038 Educació primària 01

 

08044223 CEE L'Estel- Can Bori (1)

035 Música 01

036 Pedagogia terapèutica 02

 

08036366 Escola Lola Anglada

031 Educació infantil 01

 

08033560 Escola Màrius Torres (1)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 03

 

08018066 Escola Menéndez Pidal (1)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

 

08019231 Escola Milagros Consarnau (1)

034 Educació física 01

038 Educació primària 01

 

08069736 Escola Paco Candel (2)

034 Educació física 01

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

035 Música 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08042871 Escola Patufet Sant Jordi-Francesc Batallé i Ara (1)

038 Educació primària 02

 

08034850 Escola Pau Casals (1)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 02

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08039574 Escola Pau Sans (2)

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08018145 Escola Pau Vila (1)

031 Educació infantil 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08019368 Escola Pere Lliscart (1)

038 Educació primària 01

 

08019198 Escola Pompeu Fabra (1)

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

035 Música 01

 

08032488 Escola Puig i Gairalt (1)

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

035 Música 01

 

08034527 Escola Ramon Muntaner (1)

031 Educació infantil 01

035 Música 01

 

08018157 Escola Santiago Ramon y Cajal (1)

038 Educació primària 01

 

Zona: 086472 Sant Adrià de Besòs

 

Municipi: 081940000 Sant Adrià de Besòs

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08002991 Escola Cascavell (2)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 02

 

08034989 Escola Catalunya (1)

038 Educació primària 01

 

08025083 Escola Pompeu Fabra (1)

032 Llengua estrangera: anglès 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

Zona: 087051 Sant Martí Sarroca

 

Municipi: 080850000 Font-rubí

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08017244 Escola Font-rúbia (1)

038 Educació primària 01

 

Municipi: 082880000 Torrelles de Foix

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08030637 Escola Guerau de Peguera (2)

038 Educació primària 01

 

Zona: 087142 Sant Pere de Riudebitlles

 

Municipi: 081220000 Mediona

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08039288 Escola Renaixença (2)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Zona: 087245 Sant Sadurní d'Anoia

 

Municipi: 080910000 Gelida

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08062754 Escola Les Fonts (1)

038 Educació primària 02

035 Música 01

 

Municipi: 082400000 Sant Sadurní d'Anoia

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08071238 Institut Escola Jacint Verdaguer (1)

038 Educació primària 02

035 Música 01

 

08059998 Escola La Pau (1)

034 Educació física 01

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

035 Música 01

 

Municipi: 082730000 Subirats

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08029192 Escola Sant Jordi - ZER Subirats (1)

038 Educació primària 01

 

08056766 ZER Subirats

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08029143 Escola Subirats - ZER Subirats

031 Educació infantil 01

 

Zona: 087350 Santa Coloma de Gramenet

 

Municipi: 082450000 Santa Coloma de Gramenet

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08035519 Escola Antoni Gaudí (2)

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08028035 Escola Ausiàs March (3)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08033341 Escola Banús (3)

034 Educació física 01

038 Educació primària 01

 

08027973 Escola Beethoven (1)

038 Educació primària 04

 

08027456 Escola Ferran de Sagarra (2)

038 Educació primària 02

032 Llengua estrangera: anglès 01

035 Música 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08032300 Escola Fray Luis de León (1)

038 Educació primària 01

 

08027985 Escola Jaume Salvatella (2)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08040059 Escola Joan Salvat i Papasseit (2)

038 Educació primària 02

 

08027870 Escola Les Palmeres (2)

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08027936 Escola Lluís Millet (1)

031 Educació infantil 01

 

08040382 Escola Mercè Rodoreda (1)

038 Educació primària 02

 

08032312 Escola Miguel de Unamuno (1)

038 Educació primària 01

 

08070143 Escola Riera Alta (1)

034 Educació física 01

038 Educació primària 01

035 Música 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08041180 Escola Rosselló Pòrcel (2)

034 Educació física 01

031 Educació infantil 01

 

08027471 Escola Sant Just (1)

038 Educació primària 01

 

08069751 Escola Santa Coloma (2)

034 Educació física 01

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

 

08045574 Escola Serra de Marina (1)

038 Educació primària 01

 

08027511 Escola Torre Balldovina (1)

038 Educació primària 03

 

08027432 Escola Wagner (1)

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Zona: 087804 Sitges

 

Municipi: 080430000 Canyelles

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08015399 Escola Sant Nicolau (1)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

035 Música 01

 

Municipi: 082310000 Sant Pere de Ribes

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08027134 Escola Les Roquetes (1)

038 Educació primària 02

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08062781 Escola Mediterrània (1)

031 Educació infantil 01

 

08058362 Escola Riera de Ribes (1)

038 Educació primària 01

 

08034448 Escola Santa Eulàlia (1)

038 Educació primària 04

 

Municipi: 082700000 Sitges

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08062833 Escola Agnès de Sitges (2)

035 Música 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08034667 Escola Esteve Barrachina (1)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 02

 

08053583 Escola Maria Ossó (1)

034 Educació física 01

035 Música 01

 

Zona: 089000 Vilafranca del Penedès

 

Municipi: 080270000 Les Cabanyes

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08062705 Escola La Cabana (1)

031 Educació infantil 01

035 Música 01

 

Municipi: 081450000 Olèrdola

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08022367 Escola Rossend Montané (1)

031 Educació infantil 01

 

Municipi: 081460000 Olesa de Bonesvalls

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08022379 Escola Pont de l'Arcada (2)

034 Educació física 01

035 Música 01

 

Municipi: 081540000 Pacs del Penedès

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08022586 Escola El Drac – ZER Cep de Sis (1)

034 Educació física 01

 

Municipi: 081740000 Puigdàlber

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08023359 Escola Virolai - ZER Cep de Sis (2)

031 Educació infantil 01

 

Municipi: 082360000 Sant Quintí de Mediona

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08027237 Escola Antoni Grau Minguell (1)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Municipi: 082510000 Santa Margarida i els Monjos

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08063886 Escola Arrels (1)

034 Educació física 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08028217 Escola Doctor Samaranch i Fina (1)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 02

035 Música 01

 

08037528 Escola Sant Domènec (1)

031 Educació infantil 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

Municipi: 082870000 Torrelavit

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08030613 Escola J.J. Ràfols (2)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

 

Municipi: 083050000 Vilafranca del Penedès

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08039291 Escola Cristòfor Mestre (1)

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08064738 Escola Dolors Piera (1)

038 Educació primària 02

 

08031320 Escola Estalella i Graells (1)

038 Educació primària 01

 

08036111 Escola Mas i Perera (1)

031 Educació infantil 03

038 Educació primària 01

 

Zona: 089229 Vilanova i la Geltrú

 

Municipi: 080740000 Cubelles

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08064751 Escola Mar i Cel (1)

038 Educació primària 02

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Municipi: 083070000 Vilanova i la Geltrú

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08031666 Escola Canigó (1)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08043917 Escola Cossetània

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

 

08031484 Escola Ginesta (1)

031 Educació infantil 01

 

08061051 Escola Ítaca (1)

035 Música 01

 

08031472 Escola Pompeu Fabra

038 Educació primària 02

 

08061041 Escola Sant Jordi (1)

038 Educació primària 03

 

08065275 Escola Volerany (1)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 02

 

 

Serveis Territorials al Baix Llobregat

 

Zona: 082031 Castelldefels

 

Municipi: 080560000 Castelldefels

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08034096 Escola Antoni Gaudí (1)

032 Llengua estrangera: anglès 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08034084 Escola Can Roca (1)

038 Educació primària 02

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08015855 Escola Els Pins (1)

038 Educació primària 01

 

08062924 Escola Josep Guinovart (3)

038 Educació primària 01

035 Música 01

 

08015843 Escola Lluís Vives (1)

031 Educació infantil 02

 

08037930 Escola Margalló (1)

038 Educació primària 02

 

08037929 Escola Torre Barona (1)

032 Llengua estrangera: anglès 02

 

Zona: 082481 Cornellà de Llobregat

 

Municipi: 080730000 Cornellà de Llobregat

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08016744 Escola Antoni Gaudí (2)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08016367 Escola Dolors Almeda (1)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08016771 Escola Els Pins (3)

031 Educació infantil 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08037966 Escola Ignasi Iglésias (1)

038 Educació primària 01

 

08035881 Escola L'Areny

036 Pedagogia terapèutica 02

 

08064854 Escola Martinet (3)

034 Educació física 01

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 02

 

08051240 Escola Mediterrània (1)

038 Educació primària 02

 

08016392 Escola Mossèn Jacint Verdaguer (2)

038 Educació primària 01

 

08016410 Escola Sant Ildefons

038 Educació primària 01

 

08042299 Escola Sant Miquel

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08037978 Escola Suris (1)

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08054058 Escola Torre de la Miranda (3)

038 Educació primària 01

 

Municipi: 082170000 Sant Joan Despí

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08026671 Escola Joan Perich i Valls (2)

038 Educació primària 02

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08071147 Escola Roser Capdevila (1)

038 Educació primària 01

 

08026567 Escola Sant Francesc d'Assís (3)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Zona: 082636 Esparreguera

 

Municipi: 080010000 Abrera

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08059822 Escola Ernest Lluch (3)

034 Educació física 01

035 Música 01

 

08000013 Escola Francesc Platón i Sartí (1)

034 Educació física 02

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 02

035 Música 01

 

08067132 Escola Josefina Ibáñez (1)

038 Educació primària 02

032 Llengua estrangera: anglès 01

035 Música 01

 

Municipi: 080250000 El Bruc

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08014814 Escola El Bruc (2)

038 Educació primària 01

 

Municipi: 080760000 Esparreguera

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08059354 Escola Les Roques Blaves (1)

038 Educació primària 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08043346 Escola Montserrat (1)

031 Educació infantil 01

 

08036044 Escola Pau Vila (1)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08016938 Escola Taquígraf Garriga (1)

038 Educació primària 01

 

Municipi: 081470000 Olesa de Montserrat

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08039343 Escola Josep Ferrà i Esteva (1)

038 Educació primària 01

035 Música 01

 

08022380 Escola Mare de Déu de Montserrat (1)

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08063734 Escola Puigventós (1)

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 02

035 Música 01

 

Zona: 082673 Esplugues de Llobregat

 

Municipi: 080770000 Esplugues de Llobregat

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08036056 Escola Folch i Torres (2)

034 Educació física 01

038 Educació primària 01

 

08033535 Escola Joan Maragall (2)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 03

 

08032476 Escola Prat de la Riba

031 Educació infantil 01

035 Música 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

Municipi: 082210000 Sant Just Desvern

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08041556 Escola Montseny

038 Educació primària 02

 

08026816 Escola Montserrat (1)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 02

036 Pedagogia terapèutica 01

 

Zona: 084098 Martorell

 

Municipi: 080660000 Castellví de Rosanes

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08016173 Escola Mare de Déu de Montserrat (2)

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Municipi: 081140000 Martorell

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08020619 Escola José Echegaray (2)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 03

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08053601 Escola Lola Anglada (1)

032 Llengua estrangera: anglès 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

Municipi: 081190000 Masquefa

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08060605 Escola Font del Roure (1)

034 Educació física 01

031 Educació infantil 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

Municipi: 082080000 Sant Esteve Sesrovires

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08026130 Escola La Roureda (1)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 02

 

08059810 Escola Vinya del Sastret (1)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Zona: 084359 Molins de Rei

 

Municipi: 081230000 Molins de Rei

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08021442 Escola Castell Ciuró (1)

031 Educació infantil 02

038 Educació primària 03

032 Llengua estrangera: anglès 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08034102 Escola Josep Maria Madorell (1)

038 Educació primària 02

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08061610 Escola La Sínia (1)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08041660 Escola Pont de la Cadena (1)

038 Educació primària 02

 

Municipi: 081580000 El Papiol

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08022689 Escola Pau Vila (1)

031 Educació infantil 01

 

Zona: 085765 El Prat de Llobregat

 

Municipi: 081690000 El Prat de Llobregat

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08040333 Escola Bernat Metge (1)

031 Educació infantil 01

035 Música 01

 

08022926 CEE Can Rigol (3)

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08042810 Escola Charles Darwin (1)

038 Educació primària 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08022902 Escola del Parc (1)

038 Educació primària 02

035 Música 01

 

08042809 Escola Galileo Galilei (1)

038 Educació primària 02

032 Llengua estrangera: anglès 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08032725 Escola Honorable Josep Tarradellas (1)

038 Educació primària 02

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08022938 Escola Jacint Verdaguer (1)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

 

08022914 Escola Jaume Balmes (2)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 02

035 Música 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08074483 Escola Pepa Colomer (3)

034 Educació física 01

031 Educació infantil 04

038 Educació primària 02

032 Llengua estrangera: anglès 01

035 Música 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08038090 Escola Sant Jaume (1)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Zona: 086551 Sant Boi de Llobregat

 

Municipi: 082000000 Sant Boi de Llobregat

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08025344 Escola Amat Verdú (2)

038 Educació primària 01

 

08034400 Escola Antoni Gaudí (1)

038 Educació primària 01

 

08038259 Escola Antoni Tàpies (2)

038 Educació primària 04

 

08043401 Escola Barrufet

038 Educació primària 01

 

08025526 Escola Ciutat Cooperativa (1)

035 Música 01

 

08025599 Escola Marianao

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08039379 Escola Rafael Casanova (2)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08063761 Escola Vicente Ferrer (1)

038 Educació primària 01

 

Municipi: 082440000 Santa Coloma de Cervelló

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08043760 Escola Colònia Güell (2)

034 Educació física 01

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

035 Música 01

 

Zona: 086708 Sant Feliu de Llobregat

 

Municipi: 082110000 Sant Feliu de Llobregat

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08026385 Escola Arquitecte Gaudí (1)

038 Educació primària 01

 

08026373 Escola Josep Monmany Amat (3)

038 Educació primària 01

 

08063394 Escola Miquel Martí i Pol (1)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

 

08026211 Escola Nadal (1)

038 Educació primària 02

 

08036007 Escola Pau Vila (1)

031 Educació infantil 01

 

08035994 Escola Salvador Espriu (1)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

035 Música 01

 

Zona: 087300 Sant Vicenç dels Horts

 

Municipi: 080680000 Cervelló

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08063710 Escola Escola Nova (1)

032 Llengua estrangera: anglès 01

035 Música 01

 

08016240 Escola Santa Maria de Cervelló (3)

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Municipi: 080720000 Corbera de Llobregat

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08063965 Escola Cau de la Guineu (1)

032 Llengua estrangera: anglès 01

035 Música 01

 

08060629 Escola El Corb (1)

035 Música 01

 

08053510 Escola Puig d'Agulles (1)

035 Música 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

Municipi: 081570000 Pallejà

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08022665 Escola Àngel Guimerà (2)

035 Música 01

 

Municipi: 089050000 La Palma de Cervelló

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08016264 Escola El Solell (1)

038 Educació primària 02

 

Municipi: 081960000 Sant Andreu de la Barca

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08025265 Escola Àngel Guimerà (1)

038 Educació primària 02

 

08063758 Escola Can Salvi (1)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08025241 Escola Joan Maragall (1)

038 Educació primària 01

 

08038211 Escola José Juan Ortiz (3)

032 Llengua estrangera: anglès 01

035 Música 01

 

08039367 Escola Josep Pla (3)

038 Educació primària 01

035 Música 01

 

08032521 Escola Vall de Palau (1)

038 Educació primària 01

 

Municipi: 082630000 Sant Vicenç dels Horts

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08028667 Escola Joan Juncadella (3)

038 Educació primària 02

032 Llengua estrangera: anglès 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08038284 Escola La Guàrdia (2)

034 Educació física 01

038 Educació primària 02

 

08028591 Escola La Vinyala (1)

035 Música 01

 

Municipi: 082890000 Torrelles de Llobregat

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08061622 Escola Can Coll (3)

031 Educació infantil 01

 

Municipi: 082950000 Vallirana

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08064881 Escola Campderrós (3)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08053522 Escola La Ginesta (1)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08060851 Escola L'Olivera (1)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08030789 Escola Pompeu Fabra (1)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Zona: 088950 Viladecans

 

Municipi: 080200000 Begues

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08014589 Escola Sant Cristòfor (1)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Municipi: 080890000 Gavà

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08061075 Escola Gavà Mar (1)

038 Educació primària 03

032 Llengua estrangera: anglès 01

035 Música 01

 

08017360 Escola Jacme March

035 Música 01

 

08017505 Escola Juan Salamero (2)

034 Educació física 01

038 Educació primària 01

 

08032658 Escola L'Eramprunyà (2)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08017359 Escola Salvador Lluch (1)

036 Pedagogia terapèutica 01

 

Municipi: 082040000 Sant Climent de Llobregat

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08025812 Escola Sant Climent (1)

038 Educació primària 02

 

Municipi: 083010000 Viladecans

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08031083 Escola Àngela Roca (2)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

 

08031204 Escola El Garrofer (1)

038 Educació primària 01

 

08071020 Escola Enxaneta (1)

035 Música 01

 

08039380 Escola Germans Amat i Targa (1)

038 Educació primària 01

 

08063783 Escola Mediterrània (2)

034 Educació física 01

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

035 Música 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08062948 Escola Miquel Martí i Pol (3)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 02

032 Llengua estrangera: anglès 01

035 Música 01

 

08031101 Escola Montserratina (1)

038 Educació primària 01

 

08032750 Escola Pau Casals (2)

038 Educació primària 01

 

 

Serveis Territorials al Vallès Occidental

 

Zona: 080895 Barberà del Vallès

 

Municipi: 089040000 Badia del Vallès

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08028916 Escola Las Seguidillas

038 Educació primària 03

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Municipi: 082520000 Barberà del Vallès

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08033602 Escola Can Serra (1)

038 Educació primària 02

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08041210 Escola del Bosc

038 Educació primària 01

 

08067582 Escola Marta Mata (1)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08061142 Escola Miquel Martí i Pol (1)

038 Educació primària 01

 

Zona: 081981 Castellar del Vallès

 

Municipi: 080510000 Castellar del Vallès

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08034229 Escola Bonavista

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08034904 Escola Emili Carles i Tolrà

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

 

08062614 Escola Joan Blanquer (1)

038 Educació primària 01

 

Municipi: 082670000 Sentmenat

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08028990 Escola Can Sorts

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

 

Zona: 082259 Cerdanyola del Vallès

 

Municipi: 082660000 Cerdanyola del Vallès

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08062626 Escola Collserola (1)

031 Educació infantil 01

 

08028746 Escola Sant Martí (1)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

 

08028783 Escola Serraparera

038 Educació primària 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

Municipi: 081250000 Montcada i Reixac

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08034783 Escola Elvira Cuyàs (1)

038 Educació primària 01

035 Música 01

 

08064052 Escola Mas Rampinyo (1)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 02

032 Llengua estrangera: anglès 01

035 Música 01

 

08021764 Escola Mitja Costa

032 Llengua estrangera: anglès 01

035 Música 01

 

08035283 Escola Reixac (1)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

035 Música 01

 

Municipi: 081800000 Ripollet

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08023566 Escola Anselm Clavé

031 Educació infantil 01

 

08059883 Escola El Martinet (1)

038 Educació primària 02

 

08066051 Escola Els Pinetons (1)

038 Educació primària 02

032 Llengua estrangera: anglès 02

035 Música 02

 

08033948 Escola Enric Tatché i Pol (1)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

 

08038156 Escola Escursell i Bartalot (1)

038 Educació primària 02

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08023554 Escola Josep Maria Ginesta (1)

038 Educació primària 02

 

08023542 Escola Tiana de la Riba (1)

038 Educació primària 02

 

Zona: 086370 Sabadell

 

Municipi: 081870000 Sabadell

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08024807 Escola Agnès Armengol

032 Llengua estrangera: anglès 01

035 Música 01

 

08024066 Escola Alcalde Marcet (2)

034 Educació física 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

035 Música 01

 

08024819 Escola Calvet d'Estrella

034 Educació física 01

 

08032737 Escola Can Rull (1)

038 Educació primària 02

 

08038582 Escola Catalunya (1)

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08023955 Escola Cifuentes (1)

038 Educació primària 01

 

08023918 Escola Concòrdia (1)

032 Llengua estrangera: anglès 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08041672 Escola Creu Alta (1)

031 Educació infantil 01

 

08061166 Escola de Can Llong (1)

031 Educació infantil 01

 

08023931 Escola Enric Casassas

038 Educació primària 01

 

08023921 Escola Espronceda

034 Educació física 01

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08024856 Escola Font Rosella

038 Educació primària 01

 

08024789 CEE Francesc Bellapart (1)

037 Audició i llenguatge 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08023979 Escola Joan Montllor

034 Educació física 01

038 Educació primària 01

 

08041611 Escola Joanot Alisanda (1)

037 Audició i llenguatge 01

038 Educació primària 01

 

08064088 Escola Mas Boadella (1)

034 Educació física 01

038 Educació primària 02

035 Música 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08024017 Escola Miquel Carreras

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08055889 Escola Miquel Martí i Pol (1)

038 Educació primària 02

 

08043383 Escola Nostra Llar (1)

034 Educació física 01

031 Educació infantil 01

 

08024820 Escola Pau Casals (1)

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08024790 Escola Roureda

038 Educació primària 01

 

08053492 Escola Teresa Claramunt (2)

038 Educació primària 03

032 Llengua estrangera: anglès 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08024844 Escola Torreguitart (1)

038 Educació primària 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08071172 Escola Virolet (2)

038 Educació primària 02

 

Municipi: 082380000 Sant Quirze del Vallès

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08044910 Escola El Turonet

031 Educació infantil 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08067201 Escola Lola Anglada (1)

034 Educació física 01

038 Educació primària 02

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08060484 Escola Taula Rodona (1)

031 Educació infantil 02

036 Pedagogia terapèutica 01

 

Zona: 086630 Sant Cugat del Vallès

 

Municipi: 080540000 Castellbisbal

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08062742 Escola Benviure (1)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08057229 Escola Els Arenys (1)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08067594 Institut Escola Les Vinyes (1)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 02

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08015821 Escola Mare de Déu de Montserrat (3)

036 Pedagogia terapèutica 01

 

Municipi: 081840000 Rubí

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08032348 Escola 25 de Setembre (1)

038 Educació primària 02

032 Llengua estrangera: anglès 01

035 Música 01

 

08061154 Escola Ca n'Alzamora (1)

031 Educació infantil 01

 

08054368 CEE Ca n'Oriol (1)

036 Pedagogia terapèutica 02

 

08067193 Escola del Bosc (2)

034 Educació física 01

038 Educació primària 01

035 Música 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08023852 Escola Joan Maragall

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08038171 Escola Montessori (1)

038 Educació primària 03

 

08034060 Escola Mossèn Cinto Verdaguer (1)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08032351 Escola Pau Casals

038 Educació primària 02

 

08042895 Escola Schola

031 Educació infantil 01

 

08034394 Escola Teresa Altet (1)

035 Música 01

 

08041601 Escola Torre de la Llebre (1)

031 Educació infantil 01

035 Música 01

 

Municipi: 082050000 Sant Cugat del Vallès

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08034692 Escola Catalunya (1)

038 Educació primària 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08041234 Escola Collserola (1)

031 Educació infantil 01

 

08026087 Escola Jaume Ferran i Clua

035 Música 01

 

08038260 Escola Joan Maragall (1)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08062641 Escola L'Olivera (1)

031 Educació infantil 01

 

08075268 Escola Nova (2)

031 Educació infantil 01

 

08026026 Escola Pins del Vallès (1)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

 

08061178 Escola Turó de Can Mates (1)

034 Educació física 01

038 Educació primària 04

036 Pedagogia terapèutica 01

 

Zona: 087555 Santa Perpètua de Mogoda

 

Municipi: 081670000 Polinyà

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08072395 Escola Polinyà (2)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Municipi: 082600000 Santa Perpètua de Mogoda

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08034461 Escola Bernat de Mogoda (1)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 02

 

08064131 Escola Els Aigüerols (1)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 02

036 Pedagogia terapèutica 01

 

Zona: 088109 Terrassa

 

Municipi: 081790000 Rellinars

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08067181 Escola de Rellinars (1)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

 

Municipi: 082790000 Terrassa

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08039653 Escola Agustí Bartra (1)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 03

 

08029374 Escola Bisbat d'Egara (1)

038 Educació primària 02

 

08067247 Escola El Vapor (1)

034 Educació física 01

038 Educació primària 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08058465 Escola Enxaneta (1)

031 Educació infantil 01

035 Música 01

 

08029350 Escola França (1)

038 Educació primària 03

 

08034485 Escola Joan Marquès i Casals (2)

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08030315 Escola Joan XXIII (1)

038 Educació primària 02

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08064143 Escola La Nova Electra (1)

034 Educació física 01

038 Educació primària 03

032 Llengua estrangera: anglès 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08039665 Escola Lanaspa-Giralt (1)

034 Educació física 01

031 Educació infantil 01

 

08061774 Escola Les Arenes (1)

038 Educació primària 01

 

08038314 Escola Mare de Déu de Montserrat

031 Educació infantil 02

 

08030248 Escola Pau Vila i Dinarès

038 Educació primària 02

 

08030194 Escola Pere Viver i Aymerich (1)

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08030285 Escola President Salvans

038 Educació primària 02

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08029386 Escola Ramón y Cajal

038 Educació primària 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08067235 Escola Roc Alabern (1)

038 Educació primària 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08066048 Escola Roser Capdevila (1)

034 Educació física 01

038 Educació primària 02

032 Llengua estrangera: anglès 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08070040 Escola Sala i Badrinas (2)

034 Educació física 01

031 Educació infantil 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Municipi: 082900000 Ullastrell

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08030662 Escola Serralavella (3)

034 Educació física 01

 

Municipi: 083000000 Viladecavalls

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08031061 Escola Rosella (3)

032 Llengua estrangera: anglès 01

035 Música 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

 

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

 

Zona: 080597 Arenys de Mar

 

Municipi: 080060000 Arenys de Mar

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08000153 Escola Joan Maragall (1)

034 Educació física 01

038 Educació primària 02

 

08058519 Escola Sinera (1)

038 Educació primària 02

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Municipi: 080070000 Arenys de Munt

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08000165 Escola Sant Martí

038 Educació primària 01

 

Municipi: 080320000 Caldes d'Estrac

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08015004 Escola Sagrada Família

034 Educació física 01

 

Municipi: 081970000 Sant Andreu de Llavaneres

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08074835 Escola Jaume Llull (1)

034 Educació física 01

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 04

 

08057242 Escola Serena Vall (1)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 02

 

Municipi: 082030000 Sant Cebrià de Vallalta

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08025800 Escola El Pi Gros (1)

038 Educació primària 01

 

Municipi: 082640000 Sant Vicenç de Montalt

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08032592 Escola Sant Jordi (1)

038 Educació primària 01

 

Zona: 081607 Calella

 

Municipi: 080350000 Calella

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08015119 Escola La Minerva (1)

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Municipi: 080820000 Fogars de la Selva

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08063931 Escola Les Falgueres (1)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Municipi: 081100000 Malgrat de Mar

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08019873 Escola Mare de Déu de Montserrat (2)

036 Pedagogia terapèutica 01

 

Municipi: 081550000 Palafolls

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08022598 Escola Les Ferreries de Palafolls (2)

038 Educació primària 02

 

08060423 Escola Mas Prats (3)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Municipi: 081630000 Pineda de Mar

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08022835 Escola Jaume I (2)

031 Educació infantil 02

 

08045045 Escola Mediterrània (3)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 02

 

08065007 Escola Poble Nou (2)

031 Educació infantil 02

038 Educació primària 02

036 Pedagogia terapèutica 01

 

Municipi: 082840000 Tordera

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08030467 Escola Ignasi Iglesias (1)

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 02

 

08064222 Escola La Roureda (1)

031 Educació infantil 02

032 Llengua estrangera: anglès 01

035 Música 01

 

08062869 Escola Serra de Miralles (2)

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Zona: 083355 Granollers

 

Municipi: 080330000 Caldes de Montbui

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08043942 Escola Montbui (1)

038 Educació primària 02

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Municipi: 080410000 Canovelles

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08039677 Escola Congost (2)

038 Educació primària 01

035 Música 01

 

08064805 Escola Els Quatre Vents (2)

038 Educació primària 03

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08037917 Escola Joan Miró (2)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Municipi: 080460000 Cardedeu

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08067090 Escola Can Manent (1)

038 Educació primària 02

032 Llengua estrangera: anglès 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08039690 Escola Germans Corbella (1)

038 Educació primària 02

 

08053455 Escola Les Aigües (1)

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08015454 Escola Ramon Macip - Dolors Granés (2)

034 Educació física 01

038 Educació primària 01

 

Municipi: 080860000 Les Franqueses del Vallès

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08059780 Escola Bellavista-Joan Camps i Giró (2)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08064817 Escola Camins (3)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 03

 

08066413 Escola Colors (3)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

 

08060939 Escola Guerau de Liost (2)

038 Educació primària 01

 

08017271 Escola Joan Sanpera i Torras (1)

038 Educació primària 01

 

Municipi: 080880000 La Garriga

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08058441 Escola Giroi (1)

038 Educació primària 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08017311 Escola Puiggraciós

031 Educació infantil 01

035 Música 01

 

08039707 Escola Tagamanent (2)

034 Educació física 01

 

Municipi: 080960000 Granollers

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08074811 Escola de Granollers (2)

038 Educació primària 03

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08017712 Escola Ferrer i Guàrdia (2)

034 Educació física 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08017918 Escola Granullarius (2)

038 Educació primària 03

032 Llengua estrangera: anglès 01

035 Música 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08017700 Escola Joan Solans (2)

034 Educació física 01

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

 

08053391 Escola Lledoner (1)

038 Educació primària 01

 

08041659 Escola Mestres Montaña (1)

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08042287 Escola Salvador Espriu (2)

034 Educació física 01

 

Municipi: 081080000 Lliçà de Vall

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08060952 Escola Els Vinyals (1)

031 Educació infantil 01

035 Música 01

 

Municipi: 081810000 La Roca del Vallès

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08038168 Escola La Torreta (1)

031 Educació infantil 01

 

08067120 Escola Santa Agnès de Malanyanes (2)

034 Educació física 01

031 Educació infantil 02

038 Educació primària 01

 

Municipi: 082480000 Santa Eulàlia de Ronçana

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08065238 Escola La Sagrera (3)

038 Educació primària 02

036 Pedagogia terapèutica 01

 

Municipi: 089020000 Vilanova del Vallès

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08061026 Escola La Falguera (2)

038 Educació primària 01

035 Música 01

 

08039264 Escola Mestres Munguet-Cortés (1)

035 Música 01

 

Zona: 084177 El Masnou

 

Municipi: 080030000 Alella

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08000049 Escola Fabra (1)

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08061063 Escola La Serreta (1)

035 Música 01

 

Municipi: 081180000 El Masnou

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08039604 Escola Francesc Ferrer i Guàrdia (2)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 02

 

08032701 Escola Lluís Millet (1)

038 Educació primària 01

 

08043930 Escola Marinada

038 Educació primària 01

 

Municipi: 081260000 Montgat

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08061087 Escola Marina (1)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

 

08021880 Escola Salvador Espriu (2)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 04

036 Pedagogia terapèutica 01

 

Municipi: 082300000 Premià de Dalt

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08035684 Escola Marià Manent (1)

038 Educació primària 01

 

Municipi: 081720000 Premià de Mar

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08023232 Escola Sant Cristòfol (2)

034 Educació física 01

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 02

036 Pedagogia terapèutica 01

 

Municipi: 082810000 Teià

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08030364 Escola El Cim

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 02

036 Pedagogia terapèutica 01

 

Municipi: 082820000 Tiana

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08030388 Escola Lola Anglada (1)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08070799 Escola Tiziana (2)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 02

 

Zona: 084256 Mataró

 

Municipi: 081210000 Mataró

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08063874 Escola Antonio Machado (1)

038 Educació primària 01

035 Música 01

 

08054113 Escola Anxaneta (1)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08039616 Escola Camí del Cros (2)

038 Educació primària 01

 

08034734 Escola Camí del Mig (2)

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08056614 Escola Cirera

038 Educació primària 02

 

08020929 Escola Germanes Bertomeu (2)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

035 Música 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08067661 Escola Joan Coromines

031 Educació infantil 02

038 Educació primària 02

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08020917 Escola Josep Manuel Peramàs (2)

038 Educació primària 02

 

08021041 Escola Josep Montserrat (2)

031 Educació infantil 01

 

08045227 CEE Les Aigües (1)

037 Audició i llenguatge 01

036 Pedagogia terapèutica 03

 

08064994 Escola Maria-Mercè Marçal (1)

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

035 Música 01

 

08065287 Escola Marta Mata (1)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 03

032 Llengua estrangera: anglès 02

 

08067430 Escola Montserrat Solà (1)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 02

 

08034746 Escola Rocafonda (1)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08021296 Escola Tomàs Viñas

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08034321 Escola Torre Llauder (2)

038 Educació primària 02

 

08034357 Escola Vista Alegre (2)

038 Educació primària 01

 

Zona: 084384 Mollet del Vallès

 

Municipi: 081050000 La Llagosta

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08019745 Escola Joan Maragall (1)

038 Educació primària 01

 

08019711 Escola Sagrada Família

038 Educació primària 04

 

Municipi: 081150000 Martorelles

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08045586 Escola Les Pruneres (1)

031 Educació infantil 01

 

Municipi: 081240000 Mollet del Vallès

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08060988 Escola Cal Músic (1)

035 Música 01

 

08021466 Escola Col·legis Nous

038 Educació primària 01

 

08021570 Escola del Bosc (1)

031 Educació infantil 01

 

08044302 Escola Joan Abelló (1)

034 Educació física 01

038 Educació primària 02

 

08038065 Escola Montseny (2)

034 Educació física 01

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

035 Música 01

 

08032713 Escola Sant Jordi (2)

035 Música 01

 

08032491 Escola Sant Vicenç (2)

038 Educació primària 03

 

Municipi: 081350000 Montmeló

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08022045 Escola Sant Jordi (1)

038 Educació primària 01

 

Municipi: 081360000 Montornès del Vallès

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08022070 Escola Marinada (2)

031 Educació infantil 05

035 Música 01

 

08059792 Escola Mogent (1)

034 Educació física 01

 

08068410 Escola Palau d'Ametlla (2)

034 Educació física 01

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 02

 

Municipi: 081590000 Parets del Vallès

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08022707 Escola Pompeu Fabra (1)

038 Educació primària 01

 

08063916 Escola Vila Parietes (1)

038 Educació primària 01

035 Música 01

 

Municipi: 082090000 Sant Fost de Campsentelles

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08059809 Escola El Roure (2)

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Municipi: 082560000 Santa Maria de Martorelles

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08028345 Escola Les Mimoses (2)

038 Educació primària 02

 

Zona: 086599 Sant Celoni

 

Municipi: 081060000 Llinars del Vallès

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08042792 Escola Damià Mateu (1)

038 Educació primària 01

 

Municipi: 081980000 Sant Antoni de Vilamajor

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08025319 Escola Joan Casas (1)

035 Música 01

 

Municipi: 082020000 Sant Celoni

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08025770 Escola Josep Pallerola i Roca (2)

038 Educació primària 01

 

08037504 Escola Montnegre (2)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08065305 Escola Soler de Vilardell (2)

034 Educació física 01

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 02

 

Municipi: 082070000 Sant Esteve de Palautordera

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08026117 Escola Vallmanya (1)

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Municipi: 082340000 Sant Pere de Vilamajor

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08027183 Escola Torre Roja (1)

038 Educació primària 03

032 Llengua estrangera: anglès 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

Municipi: 082590000 Santa Maria de Palautordera

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08028424 Escola Fontmartina (2)

035 Música 01

 

08070908 Institut Escola La Tordera (2)

038 Educació primària 01

 

Municipi: 083060000 Vilalba Sasserra

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08031460 Escola Trentapasses (2)

035 Música 01

 

Zona: 089254 Vilassar de Mar

 

Municipi: 080090000 Argentona

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08073958 Escola Nova Argentona (1)

032 Llengua estrangera: anglès 01

035 Música 01

 

Municipi: 080300000 Cabrils

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08061762 Escola Mas Maria (1)

032 Llengua estrangera: anglès 02

 

Municipi: 080750000 Dosrius

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08074380 Escola Castell de Dosrius (1)

036 Pedagogia terapèutica 01

 

Municipi: 082140000 Vilassar de Dalt

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08026476 Escola Francesc Macià (1)

038 Educació primària 02

 

Municipi: 082190000 Vilassar de Mar

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08040060 Escola del Mar (2)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 02

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08058374 Escola Els Alocs (1)

034 Educació física 01

031 Educació infantil 01

 

 

Serveis Territorials a la Catalunya Central

 

Zona: 080810 Bagà

 

Municipi: 082930000 Vallcebre

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08056811 ZER Alt Berguedà

034 Educació física 01

 

Zona: 081139 Berga

 

Municipi: 080220000 Berga

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08014668 Escola de la Valldan (2)

038 Educació primària 01

 

08014620 Escola Sant Joan

038 Educació primària 03

 

08014681 Escola Santa Eulàlia

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

035 Música 01

 

Municipi: 082680000 Cercs

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08029015 Escola Sant Salvador

031 Educació infantil 01

 

Municipi: 082990000 Vilada

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08058088 ZER Berguedà Centre

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Zona: 081541 Calaf

 

Municipi: 080310000 Calaf

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08014929 Escola Alta Segarra (1)

038 Educació primària 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

Municipi: 081700000 Els Prats de Rei

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08023141 Escola Mare de Déu del Portal - ZER Vent d'Avall (1)

031 Educació infantil 01

 

08056791 ZER Vent d'Avall

034 Educació física 01

 

Zona: 081841 Capellades

 

Municipi: 080480000 Carme

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08015648 Escola Serra de Coll-Bas

035 Música 01

 

Municipi: 081620000 Els Hostalets de Pierola

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08022793 Escola Renaixença (1)

034 Educació física 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Municipi: 081610000 Piera

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08060526 Escola Creixà (1)

031 Educació infantil 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08022768 Escola Herois del Bruc (1)

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 02

035 Música 01

 

Municipi: 082860000 La Torre de Claramunt

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08030595 Escola Torrescasana (1)

034 Educació física 01

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

035 Música 01

 

Zona: 082235 Centelles

 

Municipi: 080170000 Balenyà

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08001534 Escola Joan XXIII (2)

038 Educació primària 03

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Municipi: 080670000 Centelles

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08016185 Escola Ildefons Cerdà (2)

035 Música 01

 

08067041 Escola Xoriguer (1)

034 Educació física 01

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

035 Música 01

 

Municipi: 082690000 Seva

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08041714 Escola Les Basseroles (2)

038 Educació primària 02

 

Municipi: 082780000 Taradell

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08029301 Escola Les Pinediques (1)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

 

Municipi: 082830000 Tona

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08030421 Escola L'Era de Dalt (2)

038 Educació primària 01

 

Zona: 083252 Gironella

 

Municipi: 080490000 Casserres

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08015651 Escola Princesa Làscaris (2)

038 Educació primària 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

Municipi: 080920000 Gironella

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08017645 Escola de Gironella (2)

034 Educació física 01

038 Educació primària 01

 

08017633 Escola Sant Marc (2)

034 Educació física 01

031 Educació infantil 01

 

Municipi: 081440000 Olvan

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08058091 ZER Baix Berguedà (2)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08022331 Escola d'Olvan - ZER Baix Berguedà (2)

031 Educació infantil 01

 

Zona: 083549 Igualada

 

Municipi: 080630000 Castellolí

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08016136 Escola Les Passeres - ZER Tres Branques (1)

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Municipi: 080710000 Copons

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08016291 Escola Copons - ZER Vent d'Avall

038 Educació primària 01

 

Municipi: 081020000 Igualada

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08064866 Escola Dolors Martí i Badia (1)

038 Educació primària 04

032 Llengua estrangera: anglès 02

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08019460 Escola Emili Vallès (1)

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08019459 Escola Gabriel Castella i Raich (2)

038 Educació primària 01

 

08019642 Escola Pare Ramon Castelltort i Miralda (2)

038 Educació primària 01

 

Municipi: 081040000 La Llacuna

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08056781 ZER Serra d'Ancosa

032 Llengua estrangera: anglès 01

035 Música 01

 

Municipi: 081430000 Òdena

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08022321 Escola Castell d'Òdena (2)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Municipi: 082500000 Santa Margarida de Montbui

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08038272 Escola García Lorca (1)

034 Educació física 01

038 Educació primària 03

 

08028163 Escola Montbou (1)

034 Educació física 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Municipi: 083020000 Vilanova del Camí

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08031277 Escola Joan Maragall (1)

038 Educació primària 02

 

08038247 Escola Pompeu Fabra (2)

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Zona: 084049 Manlleu

 

Municipi: 082540000 L'Esquirol

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08028333 Escola El Cabrerès (2)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Municipi: 081120000 Manlleu

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08039628 Escola Pompeu Fabra (1)

038 Educació primària 04

 

08060964 Escola Quatre Vents (1)

038 Educació primària 02

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Municipi: 081170000 Les Masies de Voltregà

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08020701 Escola Comtes de Lacambra (1)

035 Música 01

 

08066371 Escola El Despujol (1)

038 Educació primària 01

 

Municipi: 081310000 Montesquiu

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08058076 ZER Els Castells (1)

035 Música 01

 

Municipi: 081490000 Olost

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08022495 Escola Terra Nostra (1)

038 Educació primària 01

 

Municipi: 081510000 Oristà

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08022549 Escola Llevant - ZER Gavarresa (2)

038 Educació primària 01

 

Municipi: 081830000 Roda de Ter

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08064787 Escola Emili Teixidor (1)

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08023669 Escola Mare de Déu del Sòl del Pont (1)

031 Educació infantil 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Municipi: 082120000 Sant Feliu Sasserra

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08056857 ZER Gavarresa

036 Pedagogia terapèutica 01

 

Municipi: 082330000 Sant Pere de Torelló

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08027171 Escola Josep Maria Xandri (1)

031 Educació infantil 01

 

Municipi: 082850000 Torelló

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08030510 Escola Doctor Fortià i Solà (1)

035 Música 01

 

08075256 Institut Escola Marta Mata (1)

038 Educació primària 04

 

Zona: 084050 Manresa

 

Municipi: 080620000 Castellnou de Bages

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08063862 Escola L'Olivar (1)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Municipi: 081130000 Manresa

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08020127 Escola Bages (1)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08064741 Escola Ítaca (1)

034 Educació física 01

038 Educació primària 01

 

08020061 Escola La Renaixença (2)

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

035 Música 01

 

08063898 Escola La Sèquia (1)

038 Educació primària 01

 

08020012 Escola Muntanya del Drac (2)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08020097 Escola Pare Algué (1)

034 Educació física 01

038 Educació primària 03

 

08039318 Escola Puigberenguer (1)

031 Educació infantil 02

038 Educació primària 04

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08020073 Escola Sant Ignasi (2)

031 Educació infantil 01

 

08038181 Escola Serra i Húnter (2)

038 Educació primària 02

 

08067600 Escola Valldaura (1)

038 Educació primària 02

 

Municipi: 081390000 Mura

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08061521 Escola Vall de Néspola - ZER El Moianès Ponent (2)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

 

Municipi: 082130000 Sant Fruitós de Bages

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08044016 Escola Flama (2)

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08026464 Escola Monsenyor Gibert (1)

038 Educació primària 01

 

Municipi: 082180000 Sant Joan de Vilatorrada

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08062778 Escola Ametllers (1)

038 Educació primària 02

 

08044545 Escola Collbaix (1)

038 Educació primària 02

 

08026725 Escola Joncadella (1)

035 Música 01

 

Municipi: 081920000 Santpedor

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08025058 Escola Riu d'Or (1)

038 Educació primària 01

 

Zona: 084335 Moià

 

Municipi: 080230000 Bigues i Riells

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08060903 Escola El Colomer (1)

038 Educació primària 01

035 Música 01

 

Municipi: 080550000 Castellcir

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08071421 ZER El Moianès Llevant

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08015831 Escola La Popa - ZER El Moianès Llevant (1)

032 Llengua estrangera: anglès 01

035 Música 01

 

Zona: 254770 Navès

 

Municipi: 251670000 Pinós

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25006069 Escola d'Ardèvol - ZER El Solsonès

038 Educació primària 01

 

Zona: 086435 Sallent

 

Municipi: 080100000 Artés

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08000244 Escola Doctor Ferrer (1)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Municipi: 080180000 Balsareny

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08001583 Escola Guillem de Balsareny (1)

034 Educació física 01

031 Educació infantil 01

 

Municipi: 080340000 Calders

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08015107 Escola Anton Busquets i Punset - ZER El Moianès Ponent (1)

032 Llengua estrangera: anglès 01

035 Música 01

 

Municipi: 082290000 Sant Mateu de Bages

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08068197 ZER El Cardener (2)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Municipi: 082580000 Santa Maria d'Oló

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08028382 Escola Sesmon d'Oló (2)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Zona: 087270 Sant Vicenç de Castellet

 

Municipi: 080530000 Castellbell i el Vilar

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08015806 Escola Jaume Balmes (2)

038 Educació primària 02

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Municipi: 082620000 Sant Vicenç de Castellet

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08065263 Escola Puigsoler (1)

038 Educació primària 01

 

Zona: 257850 Solsona

 

Municipi: 251930000 Sant Llorenç de Morunys

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25004048 Escola Vall de Lord (2)

035 Música 01

 

Municipi: 252070000 Solsona

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25009101 Escola El Vinyet (2)

032 Llengua estrangera: anglès 02

035 Música 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

25004243 Escola Setelsis (1)

031 Educació infantil 01

 

Zona: 088810 Vic

 

Municipi: 080370000 Calldetenes

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08015193 Escola Sant Marc (1)

038 Educació primària 03

 

Municipi: 080830000 Folgueroles

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08017207 Escola Mossèn Cinto (1)

038 Educació primària 02

 

Municipi: 081000000 Gurb

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08018029 Escola Les Escoles (1)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

 

Municipi: 082200000 Sant Julià de Vilatorta

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08026786 Escola Bellpuig (1)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Municipi: 082980000 Vic

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

08031009 Escola Doctor Joaquim Salarich (2)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 02

032 Llengua estrangera: anglès 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

08057096 Escola Guillem de Mont-rodon (1)

037 Audició i llenguatge 01

 

08067818 Escola La Sínia (1)

038 Educació primària 02

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

08030819 Escola Sentfores (1)

031 Educació infantil 01

 

08069499 Escola Vic-centre (1)

034 Educació física 01

038 Educació primària 02

036 Pedagogia terapèutica 01

 

 

Serveis Territorials a Girona

 

Zona: 170495 Amer

 

Municipi: 170080000 Anglès

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17000135 Escola Pompeu Fabra

038 Educació primària 01

 

Municipi: 171330000 Les Planes d'Hostoles

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17002752 Escola Sant Cristòfol

038 Educació primària 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

Municipi: 171610000 Sant Feliu de Pallerols

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17003343 Escola Rocalba (2)

031 Educació infantil 01

 

Zona: 170586 Arbúcies

 

Municipi: 170090000 Arbúcies

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17000160 Escola Doctor Carulla

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Municipi: 171640000 Sant Hilari Sacalm

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17003434 Escola Guilleries (1)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Zona: 170861 Banyoles

 

Municipi: 170150000 Banyoles

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17000342 Escola Baldiri Reixac (1)

032 Llengua estrangera: anglès 01

035 Música 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

17009345 Escola Camins (1)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

17005182 Escola Can Puig (1)

038 Educació primària 02

 

17006952 Escola La Draga (1)

034 Educació física 01

038 Educació primària 01

 

17000329 Escola Pla de l'Ametller (1)

032 Llengua estrangera: anglès 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

Municipi: 170560000 Cornellà del Terri

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17000986 Escola La Vall del Terri

038 Educació primària 01

 

Municipi: 170710000 Fontcoberta

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17004827 Escola Alzina Reclamadora (1)

036 Pedagogia terapèutica 01

 

Municipi: 171370000 Porqueres

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17002791 Escola L'Entorn (1)

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Municipi: 172180000 Vilademuls

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17004153 Escola de Sant Esteve de Guialbes (1)

031 Educació infantil 01

 

Zona: 171141 Besalú

 

Municipi: 170100000 Argelaguer

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17005261 Escola Montpalau - ZER El Llierca (2)

038 Educació primària 01

 

Municipi: 170190000 Besalú

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17009801 Institut Escola Salvador Vilarrasa (1)

038 Educació primària 03

 

Zona: 171219 La Bisbal d'Empordà

 

Municipi: 170220000 La Bisbal d'Empordà

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17009710 Escola Empordanet (1)

031 Educació infantil 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

17000411 Escola Joan de Margarit

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

17005248 Escola Mas Clarà (1)

038 Educació primària 02

 

Municipi: 170570000 Corçà

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17000998 Escola El Rodonell (1)

031 Educació infantil 01

 

Municipi: 179020000 Forallac

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17008997 Escola Forallac (1)

034 Educació física 02

038 Educació primària 01

 

Zona: 171244 Blanes

 

Municipi: 170230000 Blanes

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17000469 Escola Joaquim Ruyra (1)

038 Educació primària 01

035 Música 01

 

17005017 Escola Quatre Vents

031 Educació infantil 02

 

17004712 CEE Ventijol (2)

034 Educació física 01

 

Municipi: 170950000 Lloret de Mar

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17008080 Escola Àngels Alemany i Boris (1)

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

17004657 Escola Esteve Carles (2)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 02

 

17009898 Institut Escola Lloret de Mar (1)

038 Educació primària 01

035 Música 01

 

17002107 Escola Pere Torrent (3)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

035 Música 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

17004955 Escola Pompeu Fabra

032 Llengua estrangera: anglès 02

035 Música 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

Municipi: 171030000 Maçanet de la Selva

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17008547 Escola Nova de Maçanet de la Selva (1)

038 Educació primària 01

 

Municipi: 172020000 Tossa de Mar

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17003926 Escola Ignasi Melé i Farré

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Zona: 171530 Cadaqués

 

Municipi: 170320000 Cadaqués

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17000627 Escola Caritat Serinyana (1)

031 Educació infantil 01

035 Música 01

 

Municipi: 170920000 Llançà

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17002077 Escola Pompeu Fabra (1)

037 Audició i llenguatge 01

038 Educació primària 01

 

Municipi: 171400000 El Port de la Selva

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17009631 ZER Cap de Creus

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Municipi: 171380000 Portbou

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17002831 Escola Sant Jaume (2)

034 Educació física 01

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

 

Zona: 171748 Camprodon

 

Municipi: 170390000 Camprodon

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17000779 Escola Doctor Robert (2)

038 Educació primària 03

 

Municipi: 170910000 Llanars

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17002065 Escola Les Moreres - ZER Vall de Ter

031 Educació infantil 01

 

Zona: 171906 Cassà de la Selva

 

Municipi: 170440000 Cassà de la Selva

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17008501 Escola Aldric (1)

031 Educació infantil 01

 

17000846 Escola Puig d'Arques

038 Educació primària 03

 

Municipi: 170890000 Llagostera

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17002031 Escola Lacustària (2)

031 Educació infantil 01

 

17009138 Escola Puig de les Cadiretes (1)

036 Pedagogia terapèutica 01

 

Zona: 172224 Celrà

 

Municipi: 170250000 Bordils

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17000561 Escola de Bordils (1)

031 Educació infantil 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

Municipi: 170490000 Celrà

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17000913 Escola L'Aulet

034 Educació física 01

031 Educació infantil 02

038 Educació primària 02

 

17008471 Escola Les Falgueres (1)

038 Educació primària 02

 

Municipi: 170670000 Flaçà

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17001292 Escola Les Moreres

031 Educació infantil 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

Municipi: 171300000 La Pera

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17009473 ZER Empordanet-Gavarres

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Municipi: 171690000 Sant Julià de Ramis

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17006873 Escola Castellum (1)

031 Educació infantil 02

038 Educació primària 02

036 Pedagogia terapèutica 01

 

Municipi: 171860000 Sarrià de Ter

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17003756 Escola Montserrat

038 Educació primària 02

 

Zona: 172625 L'Escala

 

Municipi: 170040000 Albons

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17000056 Escola la Branca - ZER Montgrí (1)

038 Educació primària 01

 

Municipi: 171870000 Saus, Camallera i Llampaies

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17003768 Escola Els Terraprims (1)

038 Educació primària 01

 

Municipi: 172100000 Ventalló

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17007427 ZER Tramuntana

035 Música 01

 

Zona: 172856 Figueres

 

Municipi: 170120000 Avinyonet de Puigventós

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17000251 Escola Gonçal Comellas (1)

035 Música 01

 

Municipi: 172340000 Biure

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17004293 Escola Manuel de Pedrolo - ZER Les Salines

038 Educació primària 01

 

Municipi: 170300000 Cabanes

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17008641 Escola de Cabanes (2)

031 Educació infantil 01

 

Municipi: 170050000 El Far d'Empordà

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17000068 Escola del Far d'Empordà (2)

031 Educació infantil 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Municipi: 170660000 Figueres

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17008006 Escola Amistat (1)

038 Educació primària 02

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

17004463 Escola Anicet de Pagès i de Puig (2)

034 Educació física 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

17008808 Escola Carme Guasch i Darné (1)

037 Audició i llenguatge 01

038 Educació primària 01

 

17004891 Escola Josep Pallach (2)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 02

035 Música 01

 

17006711 Escola M. Àngels Anglada (1)

031 Educació infantil 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

033 Llengua estrangera: francès 01

035 Música 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

17008444 Escola Parc de les Aigües (1)

038 Educació primària 01

 

17001103 Escola Salvador Dalí (1)

038 Educació primària 02

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

17001279 Escola Sant Pau

038 Educació primària 04

 

Municipi: 170880000 Lladó

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17002028 Escola Montserrat Vayreda i Trullol (1)

031 Educació infantil 01

 

Municipi: 171110000 Navata

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17002260 Escola Joaquim Vallmajó (1)

036 Pedagogia terapèutica 01

 

Municipi: 171350000 Pont de Molins

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17002776 Escola Tramuntana - ZER Empordà

038 Educació primària 01

 

Municipi: 172140000 Vilabertran

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17004098 Escola Torre d'en Reig

031 Educació infantil 02

 

Municipi: 172210000 Vilafant

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17006836 Escola Les Mèlies (1)

037 Audició i llenguatge 01

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Municipi: 172260000 Vilamalla

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17004232 Escola Josep de Ribot i Olivas (2)

038 Educació primària 01

 

Municipi: 172280000 Vilanant

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17007695 ZER Empordà

034 Educació física 01

 

Zona: 173241 Girona

 

Municipi: 170020000 Aiguaviva

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17000032 Escola Vilademany (2)

038 Educació primària 01

 

Municipi: 170790000 Girona

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17001449 Escola Annexa - Joan Puigbert (1)

036 Pedagogia terapèutica 01

 

17010049 Escola Balandrau (1)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

035 Música 01

 

17001887 Escola Carme Auguet (2)

034 Educació física 01

038 Educació primària 01

 

17004694 Escola Cassià Costal (2)

034 Educació física 01

031 Educació infantil 01

035 Música 01

 

17008286 Escola Domeny (1)

038 Educació primària 03

 

17001425 Escola Eiximenis

031 Educació infantil 01

 

17009126 Escola El Bosc de la Pabordia (1)

034 Educació física 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

17004347 Escola Font de la Pólvora

034 Educació física 01

 

17001450 Escola Joan Bruguera (1)

031 Educació infantil 01

 

17001930 Escola Josep Dalmau i Carles

031 Educació infantil 01

 

17006721 Escola Marta Mata (1)

032 Llengua estrangera: anglès 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

17004529 Escola Migdia (1)

038 Educació primària 01

 

17004943 Escola Montfalgars

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

17001486 Escola Montjuïc

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

 

17004724 CEE Palau (2)

036 Pedagogia terapèutica 01

 

17001516 Escola Pla de Girona (1)

038 Educació primària 04

035 Música 01

 

17004335 Escola Santa Eugènia (2)

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

17001462 Escola Verd (1)

031 Educació infantil 01

 

Municipi: 171420000 Quart

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17009242 Escola Nou de Quart (1)

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

035 Música 01

 

17002922 Escola Santa Margarida (1)

038 Educació primària 01

 

Municipi: 172150000 Vilablareix

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17004116 Escola Madrenc (1)

031 Educació infantil 03

038 Educació primària 03

 

Zona: 173538 Hostalric

 

Municipi: 170270000 Breda

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17000585 Escola Montseny

038 Educació primària 01

 

Municipi: 170830000 Hostalric

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17001981 Escola Mare de Déu dels Socors (1)

038 Educació primària 01

 

Zona: 173617 La Jonquera

 

Municipi: 170010000 Agullana

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17007518 ZER Les Salines

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

17000019 Escola Lluís Marià Vidal - ZER Les Salines

031 Educació infantil 02

038 Educació primària 01

 

Municipi: 170420000 Capmany

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17000822 Escola Els Dòlmens - ZER Requesens (1)

038 Educació primària 01

 

Municipi: 170860000 La Jonquera

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17002004 Escola Josep Peñuelas del Rio

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 02

033 Llengua estrangera: francès 02

036 Pedagogia terapèutica 01

 

Municipi: 171020000 Maçanet de Cabrenys

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17002168 Escola Les Salines - ZER Les Salines (1)

038 Educació primària 02

 

Zona: 174920 Olot

 

Municipi: 171140000 Olot

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17008778 Escola El Morrot (1)

034 Educació física 01

038 Educació primària 03

 

17002314 Escola Pla de Dalt (1)

031 Educació infantil 03

 

17002429 Escola Sant Roc (1)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 02

 

Municipi: 171390000 Les Preses

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17008882 Escola La Bòbila (1)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Municipi: 172070000 La Vall d'en Bas

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17003951 Parvulari de Sant Esteve d'en Bas (1)

031 Educació infantil 01

 

17004001 Escola Verntallat (3)

038 Educació primària 03

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Zona: 175080 Palafrugell

 

Municipi: 170130000 Begur

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17004876 Escola l'Olivar Vell (1)

034 Educació física 01

 

Municipi: 171100000 Mont-ras

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17002259 Escola Torres Jonama (1)

031 Educació infantil 01

 

Municipi: 171170000 Palafrugell

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17006782 Escola Carrilet (1)

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

17002491 Escola Josep Barceló i Matas

038 Educació primària 02

035 Música 01

 

17008523 Escola Pi Verd (1)

038 Educació primària 03

035 Música 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

Zona: 175092 Palamós

 

Municipi: 170340000 Calonge

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17008468 Escola La Sínia (1)

034 Educació física 01

 

17000688 Escola Pere Rosselló

038 Educació primària 01

 

Municipi: 171180000 Palamós

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17004736 CEE Els Àngels (3)

036 Pedagogia terapèutica 01

 

17002569 Escola La Vila (1)

031 Educació infantil 01

 

17002612 Escola Vila-romà (1)

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

Municipi: 172090000 Vall-llobrega

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17008493 Escola Vall-llobrega (1)

031 Educació infantil 02

 

Zona: 175882 Puigcerdà

 

Municipi: 170940000 Llívia

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17002090 Escola Jaume I - ZER Cerdanya

031 Educació infantil 01

 

Municipi: 171410000 Puigcerdà

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17008419 Escola Llums del Nord (1)

036 Pedagogia terapèutica 01

 

Zona: 176114 Ribes de Freser

 

Municipi: 171450000 Ribes de Freser

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17002958 Escola Mare de Déu de Núria (3)

038 Educació primària 01

033 Llengua estrangera: francès 01

 

Zona: 176151 Ripoll

 

Municipi: 170360000 Campdevànol

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17000731 Escola Pirineu (3)

038 Educació primària 02

 

Municipi: 171470000 Ripoll

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17002995 Escola Joan Maragall

038 Educació primària 01

 

17004751 Escola Tomàs Raguer (3)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

 

Zona: 176308 Roses

 

Municipi: 170110000 L'Armentera

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17000241 Escola Fluvianets (1)

036 Pedagogia terapèutica 01

 

Municipi: 170470000 Castelló d'Empúries

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17008663 Escola El Bruel (1)

034 Educació física 01

038 Educació primària 02

 

17000871 Escola Ruiz Amado (2)

038 Educació primària 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

Municipi: 170740000 Fortià

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17001361 Escola Teresa de Pallejà

038 Educació primària 01

 

Municipi: 171520000 Roses

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17004451 Escola Jaume Vicens i Vives (1)

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

033 Llengua estrangera: francès 01

 

17008237 Escola Montserrat Vayreda (1)

034 Educació física 01

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

033 Llengua estrangera: francès 01

 

Municipi: 171750000 Sant Miquel de Fluvià

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17003598 Escola Vallgarriga (1)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Municipi: 171780000 Sant Pere Pescador

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17003628 Escola Llagut (1)

038 Educació primària 01

 

Municipi: 172230000 Vilajuïga

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17004207 Escola Santiago Ratés (2)

036 Pedagogia terapèutica 01

 

Zona: 176450 Salt

 

Municipi: 170200000 Bescanó

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17000408 Escola Doctor Sobrequés (1)

034 Educació física 01

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 02

032 Llengua estrangera: anglès 01

035 Música 01

 

Municipi: 171550000 Salt

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17008298 Escola El Gegant del Rec (1)

037 Audició i llenguatge 01

034 Educació física 01

038 Educació primària 02

035 Música 01

 

17004864 Escola El Pla (1)

038 Educació primària 01

 

17003215 Escola La Farga

031 Educació infantil 01

 

17009850 Escola Les Arrels (1)

031 Educació infantil 02

038 Educació primària 02

035 Música 01

 

17008687 Escola Les Deveses (1)

038 Educació primària 06

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

17007919 Escola Mas Masó (1)

038 Educació primària 01

 

17003151 Escola Silvestre Santaló (1)

038 Educació primària 01

035 Música 01

 

17005522 Escola Veïnat (1)

036 Pedagogia terapèutica 01

 

Municipi: 171630000 Sant Gregori

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17003392 Escola Agustí Gifre

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 02

036 Pedagogia terapèutica 01

 

Zona: 176692 Sant Feliu de Guíxols

 

Municipi: 170480000 Castell-Platja d'Aro

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17000895 Escola Els Estanys (1)

038 Educació primària 01

 

17009278 Escola Fanals d'Aro (1)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

17000883 Escola Vall d'Aro (1)

038 Educació primària 01

 

Municipi: 171600000 Sant Feliu de Guíxols

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17008018 Escola Ardenya (1)

034 Educació física 01

038 Educació primària 03

 

17003264 Escola Gaziel

033 Llengua estrangera: francès 01

 

17003321 Escola Mossèn Baldiri Reixach

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Municipi: 171810000 Santa Cristina d'Aro

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17003689 Escola Pedralta (1)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Zona: 176862 Sant Joan de les Abadesses

 

Municipi: 171120000 Ogassa

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17005029 Escola L'Esquirol - ZER Vall de Ter

031 Educació infantil 01

 

Municipi: 171670000 Sant Joan de les Abadesses

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17009813 Institut Escola Sant Joan de les Abadesses (2)

031 Educació infantil 01

 

Zona: 177349 Santa Coloma de Farners

 

Municipi: 171500000 Riudellots de la Selva

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17003094 Escola de Riudellots de la Selva (1)

038 Educació primària 01

 

Municipi: 171800000 Santa Coloma de Farners

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17008249 Escola Castell de Farners (1)

038 Educació primària 01

 

Municipi: 171930000 Sils

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17009199 Escola Els Estanys (1)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 02

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Municipi: 172330000 Vilobí d'Onyar

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17004281 Escola Josep Madrenys (1)

038 Educació primària 02

 

Zona: 178391 Torroella de Montgrí

 

Municipi: 171990000 Torroella de Montgrí

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17003872 Escola Guillem de Montgrí

034 Educació física 01

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 02

036 Pedagogia terapèutica 01

 

17003860 Escola Portitxol

038 Educació primària 01

 

Municipi: 172040000 Ullà

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17003938 Escola Puig Rodó - ZER Montgrí (1)

038 Educació primària 01

 

Municipi: 172110000 Verges

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

17009795 Institut Escola Francesc Cambó i Batlle (1)

038 Educació primària 03

 

 

Serveis Territorials a Lleida

 

Zona: 250041 Agramunt

 

Municipi: 250030000 Agramunt

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25000067 Escola Macià-Companys (1)

038 Educació primària 01

 

Municipi: 251380000 Montgai

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25008078 ZER El Romaní

035 Música 01

 

Zona: 250156 Albatàrrec

 

Municipi: 251420000 Montoliu de Lleida

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25003305 Escola Sant Isidre - ZER La Coma

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Zona: 250171 L'Albi

 

Municipi: 250090000 L'Albi

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25000171 Escola Els Aubis - ZER Riu Set (1)

038 Educació primària 02

 

25008042 ZER Riu Set (1)

036 Pedagogia terapèutica 01

 

Zona: 250235 Alcarràs

 

Municipi: 250110000 Alcarràs

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25000195 Escola Comtes de Torregrossa (1)

031 Educació infantil 02

038 Educació primària 02

 

25008893 Escola Parc del Saladar (2)

038 Educació primària 02

 

Municipi: 252320000 Torres de Segre

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25004747 Escola Carrassumada (1)

038 Educació primària 01

 

Zona: 250247 Alcoletge

 

Municipi: 250120000 Alcoletge

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25000225 Escola Mare de Déu del Carme (2)

034 Educació física 01

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

 

Zona: 250351 Alguaire

 

Municipi: 251890000 Rosselló

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25004000 Escola La Rosella (1)

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Municipi: 252280000 Torrefarrera

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25004711 Escola la Creu (1)

038 Educació primària 01

 

Zona: 250387 Almacelles

 

Municipi: 250190000 Almacelles

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25000341 Escola Antònia Simó Arnó (2)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Zona: 250405 Almenar

 

Municipi: 250210000 Almenar

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25007992 Escola d'Almenar

038 Educació primària 02

 

Zona: 250715 Artesa de Lleida

 

Municipi: 250670000 Castelldans

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25001254 Escola Timorell - ZER Vall de l'Aranyó (2)

038 Educació primària 01

 

Zona: 250727 Artesa de Segre

 

Municipi: 250340000 Artesa de Segre

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25000638 Escola Els Planells (1)

038 Educació primària 02

 

Zona: 250831 Balaguer

 

Municipi: 250400000 Balaguer

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25000781 Escola Àngel Guimerà (1)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

 

25000778 Escola Gaspar de Portolà

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

25000857 Escola La Noguera

038 Educació primària 02

 

25008789 Escola Mont-roig (2)

034 Educació física 01

038 Educació primària 02

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Zona: 251008 Bell-Lloc d'Urgell

 

Municipi: 250520000 Bellvís

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25001084 Escola Joaquim Palacín (1)

038 Educació primària 01

 

Municipi: 251680000 El Poal

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25007943 ZER Plaurcén

036 Pedagogia terapèutica 01

 

Zona: 251069 Bellpuig

 

Municipi: 250410000 Barbens

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25000869 Escola Sant Roc - ZER Riu Ondara

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Municipi: 250500000 Bellpuig

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25001011 Escola Valeri Serra (1)

038 Educació primària 02

 

Municipi: 251130000 Ivars d'Urgell

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25001801 Escola Mare de Déu de l'Horta

038 Educació primària 01

 

Zona: 251082 Bellver de Cerdanya

 

Municipi: 250510000 Bellver de Cerdanya

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25001059 Escola Mare de Déu de Talló (1)

032 Llengua estrangera: anglès 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

Municipi: 251750000 Prats i Sansor

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25005983 Escola Sant Serni - ZER Baridà-Batllia (1)

038 Educació primària 01

 

Zona: 251306 Les Borges Blanques

 

Municipi: 250580000 Les Borges Blanques

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25001141 Escola Joan XXIII (3)

031 Educació infantil 03

 

Zona: 251653 Camarasa

 

Municipi: 250370000 Les Avellanes i Santa Linya

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25007840 ZER Montsec

035 Música 01

 

Municipi: 250620000 Camarasa

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25001229 Escola Dos Rius-ZER El Jonc (2)

038 Educació primària 01

 

Municipi: 251560000 Os de Balaguer

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25003470 Escola L'Espígol - ZER Montsec (2)

038 Educació primària 01

 

Zona: 252270 Cervera

 

Municipi: 250720000 Cervera

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25009095 Escola Les Savines (1)

031 Educació infantil 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

25001321 Escola Mossèn Josep Arques (1)

038 Educació primària 01

 

Zona: 252463 Corbins

 

Municipi: 250780000 Corbins

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25006501 Escola Alba (1)

038 Educació primària 02

 

25001424 Escola Sol Ixent (1)

038 Educació primària 01

 

Zona: 252750 Esterri d'Àneu

 

Municipi: 252210000 Tírvia

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25004577 Escola de Tírvia - ZER Alt Pallars Sobirà

038 Educació primària 01

 

Municipi: 259010000 Vall de Cardós

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25003895 Escola Els Minairons - ZER Alt Pallars Sobirà (2)

031 Educació infantil 01

 

Zona: 253078 La Fuliola

 

Municipi: 250960000 La Fuliola

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25001618 Escola Guillem Isarn (1)

031 Educació infantil 01

 

Zona: 253327 La Granadella

 

Municipi: 251330000 Maials

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25007918 ZER L'Oliver (2)

032 Llengua estrangera: anglès 01

035 Música 01

 

Zona: 253479 Guissona

 

Municipi: 251100000 Guissona

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25009113 Escola Mestre Ramon Estadella i Torradeflot

031 Educació infantil 02

038 Educació primària 02

032 Llengua estrangera: anglès 01

035 Música 01

 

Zona: 253662 Juneda

 

Municipi: 251190000 Juneda

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25001928 Escola Manuel Ortiz i Castelló (1)

031 Educació infantil 02

038 Educació primària 04

 

Zona: 253807 Lleida

 

Municipi: 250230000 Alpicat

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25000468 Escola Doctor Serés (1)

038 Educació primària 03

032 Llengua estrangera: anglès 01

035 Música 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

Municipi: 251200000 Lleida

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25002064 Escola Camps Elisis (1)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 02

 

25009034 Escola Ciutat Jardí (1)

037 Audició i llenguatge 01

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 03

032 Llengua estrangera: anglès 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

25002672 Escola de Pràctiques I (1)

038 Educació primària 01

 

25001953 Escola Enric Farreny (1)

031 Educació infantil 01

 

25006264 Escola Espiga (2)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

035 Música 01

 

25008649 Escola Francesco Tonucci (1)

038 Educació primària 03

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

25005880 Escola Frederic Godas (1)

035 Música 01

 

25005430 Escola Joan XXIII

038 Educació primària 05

 

25009344 Escola La Mitjana (2)

037 Audició i llenguatge 01

034 Educació física 01

038 Educació primària 03

 

25005491 Escola Magraners (1)

031 Educació infantil 02

 

25009071 Escola Països Catalans (1)

038 Educació primària 03

036 Pedagogia terapèutica 01

 

25009149 Escola Pinyana (2)

034 Educació física 01

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

035 Música 01

 

25008212 Escola Pràctiques II (1)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 03

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

25002088 Escola Riu Segre (1)

031 Educació infantil 01

 

25006276 Escola Sant Jordi (1)

038 Educació primària 01

 

25002659 Escola Sant Josep de Calassanç

038 Educació primària 01

 

Zona: 254368 Mollerussa

 

Municipi: 251370000 Mollerussa

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25009356 Escola Les Arrels

038 Educació primària 02

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

25005171 Escola Mestre Ignasi Peraire (1)

038 Educació primària 01

 

25005545 Escola Pompeu Fabra (1)

038 Educació primària 01

 

25005557 CEE Siloé (2)

037 Audició i llenguatge 01

035 Música 01

 

Zona: 254988 Organyà

 

Municipi: 250770000 Coll de Nargó

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25001400 Escola Sant Climent - ZER Narieda (2)

038 Educació primària 01

 

Zona: 255634 El Pont de Suert

 

Municipi: 251730000 El Pont de Suert

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25003755 Escola Ribagorçana (1)

038 Educació primària 01

035 Música 01

 

Municipi: 250430000 La Vall de Boí

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25008534 Escola de La Vall de Boí - ZER Alta Ribagorça (2)

038 Educació primària 02

 

Municipi: 252450000 Vilaller

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25004981 Escola Vidal i Abad - ZER Alta Ribagorça

038 Educació primària 01

 

Zona: 257734 Serós

 

Municipi: 251020000 La Granja d'Escarp

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25001722 Escola Sant Jaume - ZER L'Oliver (2)

031 Educació infantil 01

 

Municipi: 252040000 Seròs

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25004218 Escola Miquel Baró Daban (1)

038 Educació primària 02

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Zona: 257760 La Seu d'Urgell

 

Municipi: 251850000 Ribera d'Urgellet

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25003950 Escola Arnau Mir - ZER Urgellet

031 Educació infantil 01

 

Municipi: 252030000 La Seu d'Urgell

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25004140 Escola Mossèn Albert Vives

038 Educació primària 03

 

25005533 Escola Pau Claris (1)

034 Educació física 01

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 02

035 Música 01

 

25007864 ZER Urgellet (1)

035 Música 01

 

Zona: 257898 Sort

 

Municipi: 251260000 Llavorsí

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25007803 ZER Alt Pallars Sobirà

034 Educació física 01

 

Zona: 258039 Tàrrega

 

Municipi: 252170000 Tàrrega

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25004462 Escola Jacint Verdaguer (1)

031 Educació infantil 01

 

25008790 Escola Maria-Mercè Marçal (1)

038 Educació primària 03

 

Zona: 258088 Térmens

 

Municipi: 252200000 Térmens

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25004565 Escola Alfred Potrony (1)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

 

Zona: 258453 Tremp

 

Municipi: 251150000 Isona i Conca Dellà

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25007839 ZER Pallars Jussà

034 Educació física 01

 

Municipi: 251900000 Salàs de Pallars

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25010231 Escola de Salàs de Pallars - ZER Pallars Jussà (2)

031 Educació infantil 01

 

Municipi: 252340000 Tremp

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25006549 Escola d'Espluga de Serra - ZER Alta Ribagorça (2)

031 Educació infantil 01

 

25004772 Escola Valldeflors (1)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Zona: 258842 Val d'Aran

 

Municipi: 250570000 Es Bòrdes

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25001138 Escola Casteth Leon - ZER Val d'Aran (1)

031 Educació infantil 01

 

Municipi: 250590000 Bossòst

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25001199 Escola Sant Ròc (1)

034 Educació física 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Municipi: 251210000 Les

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25002957 Escola Estudi Alejandro Casona (1)

036 Pedagogia terapèutica 01

 

Municipi: 250250000 Naut Aran

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25007931 ZER Val d'Aran

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Municipi: 252430000 Vielha e Mijaran

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25004929 Escola Garona (1)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Zona: 258635 Vallfogona de Balaguer

 

Municipi: 250470000 Bellcaire d'Urgell

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25000961 Escola Bonavista

038 Educació primària 01

 

Municipi: 252400000 Vallfogona de Balaguer

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25004851 Escola Salvador Espriu

031 Educació infantil 02

032 Llengua estrangera: anglès 01

035 Música 01

 

Zona: 258787 Verdú

 

Municipi: 251090000 Guimerà

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25001758 Escola de Guimerà - ZER Guicivervi

038 Educació primària 01

 

Municipi: 252440000 Vilagrassa

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

25007761 ZER Guicivervi (2)

035 Música 01

 

 

Serveis Territorials a Tarragona

 

Zona: 430481 Altafulla

 

Municipi: 430120000 Altafulla

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43000251 Escola La Portalada (1)

038 Educació primària 01

 

Municipi: 430430000 El Catllar

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43012812 Institut Escola L'Agulla (2)

034 Educació física 01

038 Educació primària 01

 

Municipi: 430970000 La Nou de Gaià

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43005467 Escola Les Codinetes (1)

035 Música 01

 

Municipi: 431350000 Salomó

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43005662 Escola Josep Nin (1)

038 Educació primària 01

035 Música 01

 

Zona: 430561 L'Arboç

 

Municipi: 430200000 Banyeres del Penedès

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43005133 Escola Mare de Déu del Priorat (1)

031 Educació infantil 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

Municipi: 430240000 Bellvei

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43000548 Escola La Muntanyeta (1)

034 Educació física 01

 

Zona: 431311 Les Borges del Camp

 

Municipi: 430310000 Les Borges del Camp

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43000627 Escola Rocabruna (2)

038 Educació primària 01

 

Zona: 431552 Calafell

 

Municipi: 430370000 Calafell

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43009898 Escola Castell de Calafell (1)

038 Educació primària 01

 

43010098 Escola La Ginesta (1)

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 02

035 Música 01

 

43000721 Escola Mossèn Jacint Verdaguer (1)

034 Educació física 01

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

035 Música 01

 

43000706 Escola Santa Creu de Calafell (1)

034 Educació física 01

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

035 Música 01

 

43011121 Escola Vilamar

038 Educació primària 03

035 Música 01

 

Municipi: 430510000 Cunit

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43010815 Escola Els Cossetans (1)

035 Música 01

 

43008535 Escola Solcunit (1)

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Zona: 431679 Cambrils

 

Municipi: 430380000 Cambrils

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43000731 Escola Joan Ardèvol (1)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

43011212 Escola La Bòbila (1)

038 Educació primària 02

 

43006356 Escola Marinada (2)

034 Educació física 01

038 Educació primària 01

 

43010581 Escola Mas Clariana (1)

038 Educació primària 01

 

Zona: 431837 Capçanes

 

Municipi: 430760000 Marçà

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43010554 ZER Les Vinyes

035 Música 01

 

Zona: 432428 Constantí

 

Municipi: 430470000 Constantí

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43000895 Escola Mossèn Ramon Bergadà (2)

034 Educació física 01

038 Educació primària 02

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Zona: 432507 Cornudella de Montsant

 

Municipi: 430490000 Cornudella de Montsant

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43009001 ZER Montsant-Serra de Prades

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Municipi: 431570000 Ulldemolins

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43004487 Escola Montsant - ZER Montsant-Serra de Prades (2)

038 Educació primària 01

 

Zona: 432660 L'Espluga de Francolí

 

Municipi: 430540000 L'Espluga de Francolí

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43001036 Escola Martí Poch (1)

038 Educació primària 01

 

Zona: 432775 Falset

 

Municipi: 430550000 Falset

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43001051 Escola Antoni Vilanova (1)

038 Educació primària 01

 

Zona: 433391 Gratallops

 

Municipi: 430350000 Cabacés

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43011303 ZER Montsant

036 Pedagogia terapèutica 01

 

Zona: 433913 Llorenç del Penedès

 

Municipi: 430280000 La Bisbal del Penedès

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43000597 Escola Ull del Vent (2)

038 Educació primària 01

 

Municipi: 430740000 Llorenç del Penedès

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43001361 Escola Les Cometes (1)

038 Educació primària 02

 

Municipi: 431370000 Sant Jaume dels Domenys

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43005583 Escola Els Quatre Vents (1)

038 Educació primària 02

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Municipi: 431400000 Santa Oliva

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43005595 Escola La Parellada (1)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Zona: 434474 Montblanc

 

Municipi: 430860000 Montblanc

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43001553 Escola Les Muralles (1)

038 Educació primària 02

032 Llengua estrangera: anglès 01

035 Música 01

 

Municipi: 431070000 Pira

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43001954 Escola Antoni Tous - ZER Conca de Barberà (1)

038 Educació primària 01

 

Zona: 434486 Montbrió del Camp

 

Municipi: 430330000 Botarell

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43000640 Escola Mare de Déu de la Candela (1)

031 Educació infantil 01

 

Zona: 434450 Mont-Roig del Camp

 

Municipi: 430920000 Mont-roig del Camp

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43010487 Escola Marcel·lí Esquius

038 Educació primària 01

 

Municipi: 431620000 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43004657 Escola Mestral (1)

038 Educació primària 02

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Zona: 434693 El Morell

 

Municipi: 431000000 Els Pallaresos

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43010591 Escola Arquitecte Jujol

038 Educació primària 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

Municipi: 431660000 Vilallonga del Camp

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43004864 Escola Pere Virgili (2)

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Zona: 436057 Reus

 

Municipi: 431230000 Reus

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43011145 Escola Els Ganxets

034 Educació física 01

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 02

 

43012769 CEE Font del Lleó (1)

037 Audició i llenguatge 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

43010864 Escola Isabel Besora (1)

038 Educació primària 01

 

43005901 Escola Joan Rebull (2)

038 Educació primària 02

036 Pedagogia terapèutica 01

 

43010505 Escola La Vitxeta (1)

034 Educació física 01

038 Educació primària 01

 

43002259 Escola Marià Fortuny

031 Educació infantil 01

 

43002247 Escola Misericòrdia (2)

035 Música 01

 

43007105 Escola Montsant (2)

034 Educació física 01

038 Educació primària 01

 

43007178 Escola Mowgli (1)

038 Educació primària 02

 

43012083 Institut Escola Pi del Burgar (1)

034 Educació física 01

038 Educació primària 01

 

43002235 Escola Pompeu Fabra

031 Educació infantil 01

035 Música 01

 

43002211 Escola Prat de la Riba (2)

038 Educació primària 01

 

43006061 Escola Rubió i Ors (1)

038 Educació primària 01

 

43005935 Escola Sant Bernat Calbó (1)

038 Educació primària 04

032 Llengua estrangera: anglès 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

Zona: 436227 Riudoms

 

Municipi: 431290000 Riudoms

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43010529 Escola Cavaller Arnau (1)

034 Educació física 01

038 Educació primària 02

 

Municipi: 431780000 Vinyols i els Arcs

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43005121 Escola Santa Caterina (1)

038 Educació primària 01

 

Zona: 437669 La Selva del Camp

 

Municipi: 431450000 La Selva del Camp

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43003100 Escola Abel Ferrater (1)

038 Educació primària 02

 

Zona: 438029 Tarragona

 

Municipi: 439070000 La Canonja

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43003185 Escola La Canonja (2)

038 Educació primària 01

 

Municipi: 431480000 Tarragona

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43005959 Escola Cèsar August (2)

038 Educació primària 03

036 Pedagogia terapèutica 01

 

43010396 Escola de Ponent

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

43003690 Escola de Pràctiques (1)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

 

43003720 Escola El Miracle (2)

031 Educació infantil 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

43010876 Escola l'Arrabassada

038 Educació primària 01

 

43006563 Escola Marcel·lí Domingo (2)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

43005169 Escola Pau Delclòs (1)

038 Educació primària 02

036 Pedagogia terapèutica 01

 

43003227 Escola Sant Salvador (1)

038 Educació primària 01

 

43003306 Escola Serrallo (1)

038 Educació primària 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

43009230 Escola Tarragona (1)

038 Educació primària 03

 

43003756 Escola Torreforta (1)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Zona: 438285 Torredembarra

 

Municipi: 431310000 Roda de Berà

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43011194 Escola El Cucurull

031 Educació infantil 01

 

Municipi: 431530000 Torredembarra

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43003884 Escola Antoni Roig (2)

038 Educació primària 02

035 Música 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

43009242 Escola L'Antina (1)

038 Educació primària 01

 

Zona: 438704 Valls

 

Municipi: 431610000 Valls

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43006575 Escola Eladi Homs (1)

036 Pedagogia terapèutica 01

 

43006861 Escola Enxaneta (1)

035 Música 01

 

43004633 Escola Eugeni d'Ors (1)

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 02

036 Pedagogia terapèutica 01

 

43004529 Escola Mare de Déu de la Candela (1)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Zona: 438765 El Vendrell

 

Municipi: 431630000 El Vendrell

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43004748 Escola Àngel Guimerà

038 Educació primària 02

032 Llengua estrangera: anglès 01

035 Música 01

 

43006587 Escola Àngels Garriga (1)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 04

 

43004736 Escola Els Secallets (1)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

 

43010165 Escola Marta Mata (1)

034 Educació física 02

038 Educació primària 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

43004815 Escola Pau Casals (1)

038 Educació primària 03

 

43010177 Escola Pla de Mar (1)

038 Educació primària 03

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

43008924 Escola Teresina Martorell (1)

038 Educació primària 01

 

Zona: 438893 Vilabella

 

Municipi: 430340000 Bràfim

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43000652 Escola Sant Jaume de Bràfim - ZER Atzavara (1)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Zona: 438856 Vila-Rodona

 

Municipi: 430010000 Aiguamúrcia

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43006174 Escola Les Moreres (1)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

43000020 Escola Sant Miquel (1)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Zona: 438881 Vila-Seca i Salou

 

Municipi: 439050000 Salou

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43009451 Escola Salou (1)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

43004931 Escola Santa Maria del Mar (2)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

43010153 Escola Vora Mar (1)

035 Música 01

 

Municipi: 431710000 Vila-seca

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43005947 Escola Cal·lípolis (2)

034 Educació física 01

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

43011492 Escola La Canaleta (1)

034 Educació física 01

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 02

035 Música 01

 

43006332 Escola Mestral (2)

032 Llengua estrangera: anglès 02

036 Pedagogia terapèutica 01

 

43010530 Escola Miramar (1)

038 Educació primària 02

 

43005005 Escola Sant Bernat Calvó (2)

034 Educació física 01

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

035 Música 01

 

43004979 Escola Torroja i Miret (2)

038 Educació primària 01

 

 

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

 

Zona: 430213 Alcanar

 

Municipi: 430040000 Alcanar

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43000081 Escola Joan Baptista Serra (1)

038 Educació primària 03

033 Llengua estrangera: francès 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

43009308 ZER Mediterrània

035 Música 01

 

Zona: 430262 L'Aldea

 

Municipi: 439040000 L'Aldea

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43004037 Escola Maria García i Cabanes (1)

036 Pedagogia terapèutica 01

 

Zona: 430501 L'Ametlla de Mar

 

Municipi: 439060000 L'Ampolla

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43005194 Escola Mediterrani (1)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Municipi: 431040000 El Perelló

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43001929 Escola Jaume II (1)

038 Educació primària 01

 

Zona: 430523 Amposta

 

Municipi: 430140000 Amposta

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43010773 Escola Consol Ferré (1)

038 Educació primària 02

036 Pedagogia terapèutica 01

 

43000275 Escola Miquel Granell (1)

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Zona: 430730 Ascó

 

Municipi: 430190000 Ascó

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43000433 Escola Sant Miquel (1)

031 Educació infantil 01

 

Zona: 430951 Batea

 

Municipi: 430220000 Batea

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43012113 Institut Escola Mare de Déu del Portal (1)

035 Música 01

 

Zona: 432593 Deltebre

 

Municipi: 439010000 Deltebre

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43006873 Escola Riumar (1)

038 Educació primària 01

 

43004013 Escola Sant Miquel (1)

038 Educació primària 02

 

Zona: 432880 Flix

 

Municipi: 430600000 Flix

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43001127 Escola Enric Grau i Fontserè (1)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 03

 

Municipi: 431250000 Riba-roja d'Ebre

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43011029 ZER Ebre

034 Educació física 01

 

Zona: 433123 Gandesa

 

Municipi: 430640000 Gandesa

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43001231 Escola Puig Cavaller (1)

038 Educació primària 01

 

Zona: 433500 Horta de Sant Joan

 

Municipi: 430180000 Arnes

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43009229 ZER Ports-Algars

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Municipi: 430710000 Horta de Sant Joan

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43001346 Escola Montsagre (1)

031 Educació infantil 01

 

Zona: 434670 Móra d'Ebre

 

Municipi: 430260000 Benissanet

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43009606 ZER Benissanet-Miravet

034 Educació física 01

035 Música 01

 

Municipi: 430930000 Móra d'Ebre

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43001681 Escola Lluís Viñas i Viñoles (1)

031 Educació infantil 01

 

Zona: 436574 Sant Carles de la Ràpita

 

Municipi: 431360000 Sant Carles de la Ràpita

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43002892 Escola Carles III (1)

038 Educació primària 03

 

Zona: 436823 Sant Jaume d'Enveja

 

Municipi: 439020000 Sant Jaume d'Enveja

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43004189 Escola Sant Jaume

038 Educació primària 01

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

Zona: 438145 Tivenys

 

Municipi: 430250000 Benifallet

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43000551 Escola Llorenç Vallespí i Vidiella - ZER Riu i Serra

038 Educació primària 01

 

Zona: 438420 Tortosa

 

Municipi: 431550000 Tortosa

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43008912 Escola Cinta Curto (1)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

43006046 Escola Divina Pastora - ZER Mestral

038 Educació primària 01

 

43004232 Escola La Mercè (1)

031 Educació infantil 01

038 Educació primària 02

 

43009618 ZER Mestral

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

43003987 Escola Port rodó - ZER Mestral (1)

038 Educació primària 01

 

43008389 Escola Sant Llatzer (1)

031 Educació infantil 02

 

Zona: 438492 Ulldecona

 

Municipi: 431560000 Ulldecona

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

43004463 Escola Ramón y Cajal

038 Educació primària 02

036 Pedagogia terapèutica 01

 

 

Annex 2

 

Vacants en centres d'ensenyaments secundaris que imparteixen l'educació secundària obligatòria

 

(1) Centre sense barreres arquitectòniques (amb rampes i ascensor o planta baixa)

(2) Centre que només disposa de rampes

(3) Centre que només disposa d'ascensor

 

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

Zona: 080901 Barcelona Ciutat

 

Municipi: 080190000 Barcelona

 

08013172 Institut Ausiàs March (3)

054 Tecnologia 01

 

08052839 Institut Consell de Cent (1)

022 Ciències de la naturalesa 01

021 Ciències socials 01

068 Llengua catalana i literatura 01

 

08013147 Institut Emperador Carles (1)

023 Matemàtiques 01

 

08046581 Institut Lluís Vives (1)

022 Ciències de la naturalesa 01

054 Tecnologia 01

 

08013226 Institut Menéndez y Pelayo (1)

028 Música 01

 

08013202 Institut Montserrat

027 Educació física 01

055 Educació visual i plàstica 01

 

08052797 Institut Salvador Espriu (3)

022 Ciències de la naturalesa 01

068 Llengua catalana i literatura 01

 

08047421 Institut Secretari Coloma (1)

054 Tecnologia 01

 

 

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

Zona: 080809 Badalona

 

Municipi: 080150000 Badalona

 

08042019 Institut Badalona VII (1)

022 Ciències de la naturalesa 01

 

08057746 Sec. d'Institut de Badalona

068 Llengua catalana i literatura 01

025 Llengua estrangera: anglès 01

 

08045604 Institut Enric Borràs (1)

023 Matemàtiques 01

 

08052888 Institut Júlia Minguell (1)

022 Ciències de la naturalesa 01

 

08040527 Institut La Llauna (3)

023 Matemàtiques 01

 

Zona: 087245 Sant Sadurní d'Anoia

 

Municipi: 080910000 Gelida

 

08035246 Institut Gelida (1)

023 Matemàtiques 01

 

Zona: 087350 Santa Coloma de Gramenet

 

Municipi: 082450000 Santa Coloma de Gramenet

 

08059329 Institut Can Peixauet (1)

023 Matemàtiques 01

 

08056985 Institut Ramon Berenguer IV (3)

025 Llengua estrangera: anglès 01

 

Zona: 087804 Sitges

 

Municipi: 082310000 Sant Pere de Ribes

 

08047467 Institut Alexandre Galí (1)

022 Ciències de la naturalesa 01

021 Ciències socials 01

 

Zona: 089000 Vilafranca del Penedès

 

Municipi: 082510000 Santa Margarida i els Monjos

 

08053091 Institut El Foix (1)

068 Llengua catalana i literatura 01

 

Zona: 089229 Vilanova i la Geltrú

 

Municipi: 083070000 Vilanova i la Geltrú

 

08031681 Institut Francesc Xavier Lluch i Rafecas (1)

022 Ciències de la naturalesa 01

 

08043693 Institut Joaquim Mir (1)

021 Ciències socials 01

 

 

Serveis Territorials al Baix Llobregat

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

Zona: 082031 Castelldefels

 

Municipi: 080560000 Castelldefels

 

08045537 Institut Josep Lluís Sert (1)

068 Llengua catalana i literatura 01

 

08047480 Institut Mediterrània (1)

022 Ciències de la naturalesa 01

 

Zona: 082636 Esparreguera

 

Municipi: 080010000 Abrera

 

08045689 Institut Voltrera (1)

024 Llengua castellana i literatura 01

 

Municipi: 080760000 Esparreguera

 

08053285 Institut El Castell (3)

024 Llengua castellana i literatura 01

025 Llengua estrangera: anglès 01

 

Zona: 082673 Esplugues de Llobregat

 

Municipi: 080770000 Esplugues de Llobregat

 

08041374 Institut La Mallola (3)

023 Matemàtiques 01

 

Zona: 084098 Martorell

 

Municipi: 081140000 Martorell

 

08020620 Institut Pompeu Fabra (1)

068 Llengua catalana i literatura 01

 

Municipi: 081190000 Masquefa

 

08060514 Institut de Masquefa (1)

021 Ciències socials 01

 

Municipi: 082080000 Sant Esteve Sesrovires

 

08061129 Institut Montserrat Colomer (1)

023 Matemàtiques 01

 

Zona: 085765 El Prat de Llobregat

 

Municipi: 081690000 El Prat de Llobregat

 

08023131 Institut Baldiri Guilera (1)

021 Ciències socials 01

027 Educació física 01

068 Llengua catalana i literatura 01

023 Matemàtiques 01

028 Música 01

 

08047492 Institut Ribera Baixa (3)

021 Ciències socials 01

 

Zona: 086551 Sant Boi de Llobregat

 

Municipi: 082000000 Sant Boi de Llobregat

 

08025605 Institut Camps Blancs (1)

024 Llengua castellana i literatura 01

 

08047509 Institut Ítaca (1)

068 Llengua catalana i literatura 01

023 Matemàtiques 01

 

Zona: 086708 Sant Feliu de Llobregat

 

Municipi: 082110000 Sant Feliu de Llobregat

 

08041519 Institut Martí Dot (1)

068 Llengua catalana i literatura 01

 

Zona: 087300 Sant Vicenç dels Horts

 

Municipi: 081570000 Pallejà

 

08053297 Institut de Pallejà (1)

022 Ciències de la naturalesa 01

024 Llengua castellana i literatura 01

025 Llengua estrangera: anglès 01

 

Municipi: 082950000 Vallirana

 

08044570 Institut Vall d'Arús (1)

021 Ciències socials 01

 

Zona: 088950 Viladecans

 

Municipi: 083010000 Viladecans

 

08031228 Institut Torre Roja (3)

024 Llengua castellana i literatura 01

068 Llengua catalana i literatura 01

023 Matemàtiques 01

 

 

Serveis Territorials al Vallès Occidental

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

Zona: 080895 Barberà del Vallès

 

Municipi: 082520000 Barberà del Vallès

 

08035349 Institut La Romànica (1)

023 Matemàtiques 01

 

Zona: 082259 Cerdanyola del Vallès

 

Municipi: 082660000 Cerdanyola del Vallès

 

08045549 Institut Banús (1)

022 Ciències de la naturalesa 01

 

Municipi: 081250000 Montcada i Reixac

 

08044533 Institut La Ferreria (1)

023 Matemàtiques 01

 

Municipi: 081800000 Ripollet

 

08037206 Institut Lluís Companys (1)

024 Llengua castellana i literatura 01

 

Zona: 086370 Sabadell

 

Municipi: 081870000 Sabadell

 

08053212 Institut Jonqueres (1)

054 Tecnologia 01

 

08042020 Institut Vallès (1)

025 Llengua estrangera: anglès 01

 

Municipi: 082380000 Sant Quirze del Vallès

 

08047583 Institut Sant Quirze del Vallès (1)

068 Llengua catalana i literatura 01

 

Zona: 086630 Sant Cugat del Vallès

 

Municipi: 081840000 Rubí

 

08053182 Institut La Serreta (1)

022 Ciències de la naturalesa 01

023 Matemàtiques 01

 

Municipi: 082050000 Sant Cugat del Vallès

 

08046670 Institut Angeleta Ferrer i Sensat (1)

021 Ciències socials 01

024 Llengua castellana i literatura 01

 

Zona: 088109 Terrassa

 

Municipi: 082790000 Terrassa

 

08030340 Institut Investigador Blanxart (1)

027 Educació física 01

 

 

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

Zona: 080597 Arenys de Mar

 

Municipi: 080070000 Arenys de Munt

 

08034187 Institut Domènec Perramon (1)

022 Ciències de la naturalesa 01

 

Zona: 081607 Calella

 

Municipi: 081100000 Malgrat de Mar

 

08045665 Institut Ramon Turró i Darder (1)

022 Ciències de la naturalesa 01

 

Municipi: 081630000 Pineda de Mar

 

08065366 Institut de Pineda de Mar (1)

025 Llengua estrangera: anglès 01

 

Zona: 083355 Granollers

 

Municipi: 080460000 Cardedeu

 

08036391 Institut Arquitecte Manuel Raspall (1)

021 Ciències socials 01

068 Llengua catalana i literatura 01

 

Municipi: 080860000 Les Franqueses del Vallès

 

08052906 Institut Lauro (1)

022 Ciències de la naturalesa 01

021 Ciències socials 01

027 Educació física 01

068 Llengua catalana i literatura 01

025 Llengua estrangera: anglès 01

 

Municipi: 080960000 Granollers

 

08017931 Institut Antoni Cumella (3)

024 Llengua castellana i literatura 01

068 Llengua catalana i literatura 01

 

Zona: 084177 El Masnou

 

Municipi: 081180000 El Masnou

 

08020826 Institut Maremar (1)

054 Tecnologia 01

 

Municipi: 082300000 Premià de Dalt

 

08053017 Institut Valerià Pujol i Bosch (1)

022 Ciències de la naturalesa 01

068 Llengua catalana i literatura 01

 

Zona: 084256 Mataró

 

Municipi: 081210000 Mataró

 

08021260 Institut Alexandre Satorras (1)

055 Educació visual i plàstica 01

028 Música 01

 

08052979 Institut Josep Puig i Cadafalch (3)

022 Ciències de la naturalesa 01

 

Zona: 084384 Mollet del Vallès

 

Municipi: 081240000 Mollet del Vallès

 

08054034 Institut Gallecs (1)

024 Llengua castellana i literatura 01

 

Municipi: 081350000 Montmeló

 

08052980 Institut Montmeló (1)

021 Ciències socials 01

025 Llengua estrangera: anglès 01

 

Municipi: 081590000 Parets del Vallès

 

08065433 Sec. d'Institut La Sínia (2)

025 Llengua estrangera: anglès 01

 

Municipi: 082090000 Sant Fost de Campsentelles

 

08047479 Institut Alba del Vallès (1)

024 Llengua castellana i literatura 01

068 Llengua catalana i literatura 01

 

Zona: 089254 Vilassar de Mar

 

Municipi: 080090000 Argentona

 

08052876 Institut d'Argentona (1)

021 Ciències socials 01

027 Educació física 01

055 Educació visual i plàstica 01

 

 

Serveis Territorials a la Catalunya Central

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

Zona: 083549 Igualada

 

Municipi: 081020000 Igualada

 

08019630 Institut Pere Vives i Vich (1)

068 Llengua catalana i literatura 01

 

Municipi: 083020000 Vilanova del Camí

 

08044168 Institut Pla de les Moreres (1)

068 Llengua catalana i literatura 01

 

Zona: 084049 Manlleu

 

Municipi: 082850000 Torelló

 

08058404 Institut Cirviànum de Torelló (1)

023 Matemàtiques 01

 

Zona: 084050 Manresa

 

Municipi: 082180000 Sant Joan de Vilatorrada

 

08035313 Institut Quercus (1)

021 Ciències socials 01

 

Zona: 084335 Moià

 

Municipi: 081380000 Moià

 

08044600 Institut Moianès (1)

068 Llengua catalana i literatura 01

025 Llengua estrangera: anglès 01

 

Zona: 087932 Súria

 

Municipi: 082740000 Súria

 

08042044 Institut Mig-Món (1)

024 Llengua castellana i literatura 01

 

Zona: 088810 Vic

 

Municipi: 082980000 Vic

 

08031034 Institut Jaume Callís (1)

027 Educació física 01

 

 

Serveis Territorials a Girona

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

Zona: 171244 Blanes

 

Municipi: 170230000 Blanes

 

17000551 Institut Sa Palomera (1)

054 Tecnologia 01

 

Zona: 171530 Cadaqués

 

Municipi: 170920000 Llançà

 

17006769 Institut de Llançà (1)

025 Llengua estrangera: anglès 01

 

Zona: 171906 Cassà de la Selva

 

Municipi: 170440000 Cassà de la Selva

 

17005650 Institut de Cassà de la Selva (2)

022 Ciències de la naturalesa 01

055 Educació visual i plàstica 01

024 Llengua castellana i literatura 01

068 Llengua catalana i literatura 01

023 Matemàtiques 01

 

Zona: 172224 Celrà

 

Municipi: 170490000 Celrà

 

17006708 Institut de Celrà (1)

025 Llengua estrangera: anglès 01

 

Zona: 172625 L'Escala

 

Municipi: 170620000 L'Escala

 

17005251 Institut El Pedró (1)

068 Llengua catalana i literatura 01

 

Zona: 173241 Girona

 

Municipi: 170790000 Girona

 

17005042 Institut Carles Rahola i Llorens (1)

022 Ciències de la naturalesa 01

 

Zona: 174920 Olot

 

Municipi: 171140000 Olot

 

17002399 Institut La Garrotxa (1)

024 Llengua castellana i literatura 01

 

Zona: 175080 Palafrugell

 

Municipi: 171170000 Palafrugell

 

17002545 Institut Frederic Martí i Carreras (1)

054 Tecnologia 01

 

Zona: 175882 Puigcerdà

 

Municipi: 171410000 Puigcerdà

 

17005741 Institut Pere Borrell (1)

024 Llengua castellana i literatura 01

023 Matemàtiques 01

 

Zona: 176308 Roses

 

Municipi: 171520000 Roses

 

17006851 Institut Illa de Rodes (1)

021 Ciències socials 01

 

Zona: 176692 Sant Feliu de Guíxols

 

Municipi: 171600000 Sant Feliu de Guíxols

 

17003318 Institut de Sant Feliu de Guíxols (1)

023 Matemàtiques 01

 

Zona: 177349 Santa Coloma de Farners

 

Municipi: 170330000 Caldes de Malavella

 

17008651 Sec. d'Institut de Caldes de Malavella (1)

068 Llengua catalana i literatura 01

023 Matemàtiques 01

 

 

Serveis Territorials a Lleida

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

Zona: 250041 Agramunt

 

Municipi: 250030000 Agramunt

 

25005260 Institut Ribera del Sió (1)

027 Educació física 01

 

Zona: 250235 Alcarràs

 

Municipi: 250110000 Alcarràs

 

25007153 Institut d'Alcarràs (3)

023 Matemàtiques 01

 

Zona: 253807 Lleida

 

Municipi: 251200000 Lleida

 

25006771 Institut Ronda (1)

023 Matemàtiques 01

 

Zona: 254368 Mollerussa

 

Municipi: 251370000 Mollerussa

 

25007517 Institut La Serra (1)

021 Ciències socials 01

027 Educació física 01

 

Zona: 258635 Vallfogona de Balaguer

 

Municipi: 250470000 Bellcaire d'Urgell

 

25007700 Institut Ermengol IV (1)

025 Llengua estrangera: anglès 01

 

 

Serveis Territorials a Tarragona

 

Centres, especialitats i nombres de vacants:

 

Zona: 430481 Altafulla

 

Municipi: 430120000 Altafulla

 

43009977 Institut d'Altafulla (1)

068 Llengua catalana i literatura 01

 

Zona: 431552 Calafell

 

Municipi: 430370000 Calafell

 

43007257 Institut Camí de Mar (1)

022 Ciències de la naturalesa 01

 

Zona: 431679 Cambrils

 

Municipi: 430380000 Cambrils

 

43006654 Institut Cambrils (1)

068 Llengua catalana i literatura 01

 

Zona: 432428 Constantí

 

Municipi: 430470000 Constantí

 

43007646 Institut de Constantí (1)

023 Matemàtiques 01

 

Zona: 436057 Reus

 

Municipi: 431230000 Reus

 

43006678 Institut Gabriel Ferrater i Soler (1)

068 Llengua catalana i literatura 01

 

Zona: 438881 Vila-Seca i Salou

 

Municipi: 431710000 Vila-seca

 

43008523 Institut Vila-seca (1)

068 Llengua catalana i literatura 01

 

Amunt