Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Correcció d'errades

  • Data del document 02/02/2017

  • Número de control 17033104

  • Organisme emissor Ajuntament de Barcelona

    CVE CVE-DOGC-A-17033104-2017

Dades del DOGC
  • Número 7301

  • Data 03/02/2017

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Disposicions que corregeix
Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

CORRECCIÓ D’ERRADA a l'Anunci sobre convocatòria i bases específiques que han de regir el procés per a la selecció de 120 places d'agent de la Guàrdia Urbana, mitjançant oposició lliure, corresponents al grup C, subgrup C2, escala d’administració especial, sotsescala de serveis especials i règim funcionarial (DOGC núm. 7299, d'1.2.2017).


Havent observat una errada en la publicació de Anunci al DOGC núm. 7299, d'1.2.2017, se'n detalla la correcció oportuna:

 

A l'annex 3, Proves mèdiques, on diu:

 

“1. Talla mínima

Dones: 1,60 m.

Homes: ,70 m.”,

ha de dir:

“1. Talla mínima

Dones: 1,60 m.

Homes: 1,70 m.”

 

Barcelona, 2 de febrer de 2017

 

Rosa Pérez i Robles

Cap de l'Àrea de Publicació Oficial de l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions

 

Amunt