Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 12/01/2017

  • Número de control 17017031

  • Organisme emissor Ajuntament de Barcelona

    CVE CVE-DOGC-A-17017031-2017

Dades del DOGC
  • Número 7291

  • Data 20/01/2017

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre aprovació de l’oferta pública d’ocupació parcial de 17 places per a l’exercici 2016.


La Comissió de Govern, en sessió del dia 15-12-2016, va aprovar l'Oferta Pública d'ocupació parcial de 17 places per a l'exercici 2016, en règim funcionarial, que d'acord amb l'esmena aprovada el 12-1-2017, disposa el següent:

- 7 places d'agent de la Guàrdia Urbana (grup C, subgrup C2) de la l'escala d'administració especial, sots escala serveis especials, classe policia local.

- 1 plaça de bomber (grup C, subgrup C2) de l'escala d'administració especial, sots escala serveis especials, classe de serveis d'extinció d'incendis.

- 7 places de Tècnic Mitjà SPEIS, (grup A, subgrup A2) de l'escala d'administració especial, sotsescala serveis especials, classe de serveis d'extinció d'incendis;

- 1 plaça de Tècnic Superior SPEIS (grup A, subgrup A1) de l'escala d'administració especial, sots escala serveis especials, classe de serveis d'extinció d'incendis.

- 1 plaça de Tècnic Superior Gestió (grup A, subgrup A1) de l'escala d'administració especial, classe de tècnics superiors.

 

La qual cosa es publica pel general coneixement.

 

Barcelona, 12 de gener de 2017

 

Jordi Cases i Pallarès

Secretari general

 

Amunt