Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 02/01/2017

  • Número de control 17017030

  • Organisme emissor Ajuntament de Barcelona

    CVE CVE-DOGC-A-17017030-2017

Dades del DOGC
  • Número 7291

  • Data 20/01/2017

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre aprovació de l'oferta pública d'ocupació parcial de 64 places per a l'exercici 2017.


L'Alcaldessa, en data 2-1-2017, va aprovar l'Oferta Pública d'ocupació parcial de 64 places per a l'exercici 2017, en règim funcionarial, en els següents termes:

64 places d'agent de la Guàrdia Urbana (grup C, subgrup C2) de la l'escala d'administració especial, sots escala serveis especials, classe policia local.

Les convocatòries de les proves selectives per proveir les places vacants incloses en aquesta oferta d'ocupació pública podran incloure un 10% de places addicionals, com màxim.

CONDICIONAR els efectes de l'aprovació d'aquesta oferta pública parcial al que prevegi la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 o norma supletòria que als efectes de la determinació de l'Oferta Pública d'Ocupació es dicti.

 

Barcelona, 2 de gener de 2017

 

Jordi Cases i Pallarès

Secretari general

 

Amunt