Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 22/12/2016

  • Número de control 16358027

  • Organisme emissor Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat

    CVE CVE-DOGC-A-16358027-2016

Dades del DOGC
  • Número 7276

  • Data 29/12/2016

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI pel qual es dóna publicitat d’un error en els números de les participacions, de la Fundació IPI Cooperació, de la loteria Grossa Cap d’Any 2016.


En les participacions de la Fundació IPI Cooperació per al sorteig del dia 31 de desembre de 2016 de la Grossa Cap d'Any, consten impresos els números 01880 i 41218, i també per error els números 13142, 23521, 54087 i 75665.

Es comunica als posseïdors d'aquestes participacions que els quatre números erronis són substituïts pels següents números: 23271, 45792, 56967 i 75165.

Per tant, els números correctes de les participacions, de la Fundació IPI Cooperació, de la loteria Grossa Cap d'Any, són els següents:

01880, 23271, 41218, 45792, 56967 i 75165.

 

Barcelona, 22 de desembre de 2016

 

Marta Espasa Queralt

Consellera delegada

 

Amunt