Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 14/12/2016

  • Número de control 16350111

  • Organisme emissor Ajuntament de l'Ametlla del Vallès

    CVE CVE-DOGC-A-16350111-2016

Dades del DOGC
  • Número 7271

  • Data 21/12/2016

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal.


El Ple de l'Ajuntament en sessió Ordinària celebrada el dia 30 de novembre de 2016 va aprovar

inicialment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal referent a la regulació dels usos no admesos en sòl no urbanitzable, apartat 3.g de l'article 222, el qual es sotmet a informació pública pel termini d'un mes, a comptar a partir de l'endemà de la darrera publicació del present anunci al tauler d'anuncis municipals, en la pàgina web de l'ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un dels diaris de més difusió de la província, als efectes que puguin presentar les al·legacions que s'estimin pertinents.

L'expedient es podrà consultar a l'Àrea de Serveis Territorials de l'ajuntament de l'Ametlla del Vallès, situat al C. Torregassa, 35-37, en horari de 9 a 13 hores.

 

L'Ametlla del Vallès, 14 de desembre de 2016

 

Andreu González Gil

Alcalde

 

Amunt