Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 06/09/2016

  • Número de control 16252063

  • Organisme emissor Ajuntament de Barcelona

    CVE CVE-DOGC-A-16252063-2016

Dades del DOGC
  • Número 7205

  • Data 14/09/2016

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre aprovació de l'oferta pública d'ocupació de 252 places per a l'any 2016.


La Comissió de Govern, en sessió del dia 21-07-2016, va aprovar l'Oferta Pública d'ocupació per a l'exercici 2016 de 252 places, en règim funcionarial, en els següents termes:

- 92 places d'agent de la Guàrdia Urbana (grup C, subgrup C2) de la l'escala d'administració especial, sots escala serveis especials, classe policia local.

- 24 places de bomber (grup C, subgrup C2) de l'escala d'administració especial, sots escala serveis especials, classe de serveis d'extinció d'incendis.

- 32 places de Gestió d'Administració General (grup A, subgrup A2) de l'escala d'administració general, sots escala gestió.

- 22 places de TM Enginyeria (grup A, subgrup A2) de l'escala d'administració especial, sots escala tècnica.

- 33 places de TS Arquitectura (grup A, subgrup A1) de l'escala d'administració especial sots escala tècnica.

- 2 places de TS Art i Historia (grup A, subgrup A1) de l'escala d'administració especial, sots escala tècnica.

- 34 places de TS Dret (grup A, subgrup A1) de l'escala d'administració especial, sots escala tècnica.

- 10 places de TS Gestió (grup A, subgrup A1) de l'escala d'administració especial, sots escala tècnica.

- 3 places de TS Organització (grup A, subgrup A1) de l'escala d'administració especial, sots escala tècnica.

Les convocatòries de les proves selectives per proveir les places vacants incloses en aquesta oferta d'ocupació pública podran incloure un 10% de places addicionals, com a màxim.

La qual cosa es publica pel general coneixement.

 

Barcelona, 6 de setembre de 2016

 

Jordi Cases i Pallarès

Secretari general

 

Amunt