Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 09/03/2016

  • Número de control 16075082

  • Organisme emissor Departament de Territori i Sostenibilitat

    CVE CVE-DOGC-A-16075082-2016

Dades del DOGC
  • Número 7083

  • Data 21/03/2016

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI pel qual es fa públic el desistiment del procediment d'adjudicació.


Per resolució del conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat de 22 de febrer de 2016 es desisteix del procediment d'adjudicació del contracte de gestió de serveis públics (modalitat concessió) “explotació del servei públic d'estació d'autobusos de Blanes” (expedient 2015001400) per una infracció no subsanable de les normes de preparació del contracte, la licitació del qual es va publicar al DOGC núm. 7049 de data 01.02.2016.

 

Barcelona, 9 de març de 2016

 

Rosa Prió i Miravet

Subdirectora general de Gestió Econòmica, Contractació i Règim Interior

 

Amunt