Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 26/01/2016

  • Número del document 124/2016

  • Número de control 16026103

  • Organisme emissor Departament de Justícia

    CVE CVE-DOGC-A-16026103-2016

Dades del DOGC
  • Número 7047

  • Data 28/01/2016

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 124/2016, de 26 de gener, pel qual es nomena el senyor Amand Calderó i Monfort director general de Serveis Penitenciaris del Departament de Justícia.


De conformitat amb el que estableix l'article 26.h) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, a proposta del conseller de Justícia i d'acord amb el Govern,

 

Decreto:

 

Article únic

Nomenar el senyor Amand Calderó i Monfort director general de Serveis Penitenciaris del Departament de Justícia, amb els drets i els deures inherents al càrrec.

 

Barcelona, 26 de gener de 2016

 

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya

 

Carles Mundó i Blanch

Conseller de Justícia

 

Amunt