Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 30/06/2015

  • Número del document 130/2015

  • Número de control 15181086

  • Organisme emissor Departament de Governació i Relacions Institucionals

    CVE CVE-DOGC-A-15181086-2015

Dades del DOGC
  • Número 6904

  • Data 02/07/2015

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 130/2015, de 30 de juny, de nomenament de la senyora Maria Montserrat Mundi i Mas com a directora general d'Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals.


De conformitat amb el que disposa l’article 26.h) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, a proposta de la consellera de Governació i Relacions Institucionals, i d’acord amb el Govern,

 

Decreto:

 

Article únic

Nomenar la senyora Maria Montserrat Mundi i Mas directora general d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals, amb els deures i els drets inherents al càrrec.

 

Barcelona, 30 de juny de 2015

 

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

 

Meritxell Borràs i Solé

Consellera de Governació i Relacions Institucionals

 

Amunt