Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 23/06/2015

  • Número de control 15176046

  • Organisme emissor Ajuntament de Castelldefels

    CVE CVE-DOGC-A-15176046-2015

Dades del DOGC
  • Número 6901

  • Data 29/06/2015

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre convocatòria de selecció, amb caràcter d’urgència, per a la contractació temporal d’un tècnic auxiliar de biblioteca i constitució d’una borsa de treball.


En compliment del que disposa l’article 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol (Reglament de personal al servei dels ens locals) i les Bases Reguladores de selecció de personal publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5155 de 18/06/2008, es fa pública la convocatòria de selecció amb caràcter d'urgència per a la contractació temporal, d'un tècnic auxiliar de biblioteca, i constitució d'una borsa de treball de l'estructura organitzativa de l'Ajuntament de Castelldefels, aprovada per decret de l'alcaldessa de 23 de juny de 2015 i publicada íntegrament al Tauler d’edictes de la Corporació i al web municipal (http://www.castelldefels.org).

 

Castelldefels, 23 de juny de 2015

 

Candela López Tagliafico

Alcaldessa

 

Amunt