Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 09/06/2015

  • Número del document 100/2015

  • Número de control 15160105

  • Organisme emissor Departament de Justícia

    CVE CVE-DOGC-A-15160105-2015

Dades del DOGC
  • Número 6890

  • Data 11/06/2015

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 100/2015, de 9 de juny, de nomenament de la senyora Bibiana Segura Cros com a directora del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.


De conformitat amb el que disposa l’article 26.h) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, a proposta del conseller de Justícia, i d’acord amb el Govern,

 

Decreto:

 

Article únic

Es nomena la senyora Bibiana Segura Cros com a directora del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, amb efectes del dia 15 de juny de 2015, amb els deures i els drets inherents al càrrec.

 

Barcelona, 9 de juny de 2015

 

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

 

Germà Gordó i Aubarell

Conseller de Justícia

 

Amunt