Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 22/04/2014

  • Número del document INT/3289/2014

  • Número de control 15140025

  • Organisme emissor Departament d'Interior

    CVE CVE-DOGC-A-15140025-2015

Dades del DOGC
  • Número 6877

  • Data 22/05/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ INT/3289/2014, de 22 d'abril, de concessió d'una medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau a una persona membre del cos d'Agents Rurals.


La Direcció General de la Policia ha tingut coneixement, pel conducte reglamentari, de la destacada trajectòria del membre del cos d'Agents Rurals amb número d’identificació 03428137X.

En l’exercici de les seves funcions, la persona proposada s’ha destacat, en tot moment, per la seva excel·lent predisposició a la col·laboració amb la PGME i per les seves aportacions professionals, que han suposat un augment de l’eficàcia i del prestigi professional d’aquest cos policial.

En conseqüència, i atès el que estableix l’article 9.1.c) del Decret 184/1995, de 13 de juny, de regulació dels uniformes reglamentaris, els distintius, les distincions, les salutacions i la identificació del cos de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra, modificat pel Decret 257/1999, de 6 de setembre;

A proposta del director general de la Policia i en ús de les facultats que m'atorga l'article 9.2 del Decret esmentat,

 

Resolc:

 

Concedir la medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau al membre del cos d'Agents Rurals amb número d’identificació 03428137X.

 

Barcelona, 22 d'abril de 2014

 

Ramo Espadaler i Parcerisas

Conseller d’Interior

 

Amunt