Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Ordre

 • Data del document 31/07/2012

 • Número del document INT/0235/2012

 • Número de control 12213021

 • Organisme emissor Departament d'Interior

  CVE CVE-DOGC-A-12213021-2012

Dades del DOGC
 • Número 6187

 • Data 07/08/2012

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 39571

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE INT/235/2012, de 31 de juliol, sobre els negociats de la Direcció General de la Policia del Departament d'Interior.


Mitjançant el Decret 415/2011, de 13 de desembre, d’estructura de la funció policial de la Direcció General de la Policia, s’ha modificat profundament la Direcció General.

Mitjançat el Decret 58/2012, de 29 de maig, de reestructuració parcial de la Direcció General de la Policia, es reestructuren les unitats administratives de la Direcció General, adaptant-les a la nova estructura operativa i fent els ajustaments organitzatius necessaris per aprofundir en la racionalització i modernització de l’actuació de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra.

Escau ara reestructurar els negociats de la Direcció General de la Policia, adaptant-los a la nova estructura de la Direcció General, així com al context actual de crisi econòmica i restricció pressupostària de la despesa pública, amb l’objectiu últim de disposar d’una estructura més racional, simple, reduïda i eficient.

A més, s’ha de tenir en compte que, a partir del Decret 58/2012, de 29 de maig, el Servei d’Administració de la Regió Policial Metropolitana Nord s’estructura en una Secció de Recursos Humans i una Secció de Recursos Materials. Aquesta nova estructuració territorial implica una modificació profunda dels negociats dependents d’aquesta Regió Policial.

Per això, de conformitat amb el que disposen l’article 25.2 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i els articles 39 i 40 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Ordeno:

Article 1

1.1 De la Secció de Recursos Humans del Servei d’Administració de la Regió Policial Metropolitana Barcelona de la Subdirecció General d’Administració i Serveis en depèn:

El Negociat de Recursos Humans.

1.2 De la Secció de Recursos Materials del Servei d’Administració de la Regió Policial Metropolitana Barcelona de la Subdirecció General d’Administració i Serveis en depèn:

El Negociat de Serveis Generals.

1.3 Del Servei d’Administració de la Regió Policial Metropolitana Barcelona de la Subdirecció General d’Administració i Serveis en depenen els negociats de Coordinació Administrativa de cadascuna de les àrees bàsiques policials de Ciutat Vella, Eixample, Gràcia, Horta-Guinardó, les Corts, Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí, Sants-Montjuïc i Sarrià-Sant Gervasi i de l’Àrea Regional de Seguretat d’Edificis i Trasllats, de l’Àrea d’Investigació Criminal, de l’Àrea Regional de Recursos Operatius i de l’Àrea Regional d’Instrucció d’Atestats i Custòdia de Detinguts.

Article 2

2.1 De la Secció de Recursos Humans del Servei d’Administració de la Regió Policial Metropolitana Sud de la Subdirecció General d’Administració i Serveis en depèn:

El Negociat de Recursos Humans.

2.2 De la Secció de Recursos Materials del Servei d’Administració de la Regió Policial Metropolitana Sud de la Subdirecció General d’Administració i Serveis en depèn:

El Negociat de Serveis Generals.

2.3 Del Servei d’Administració de la Regió Policial Metropolitana Sud de la Subdirecció General d’Administració i Serveis en depenen els negociats de Coordinació Administrativa de cadascuna de les àrees bàsiques policials de l’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, el Prat de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Martorell, el Garraf, l’Alt Penedès, Sant Boi de Llobregat i Gavà.

Article 3

3.1 De la Secció de Recursos Humans del Servei d’Administració de la Regió Policial Metropolitana Nord de la Subdirecció General d’Administració i Serveis en depèn:

El Negociat de Recursos Humans.

3.2 De la Secció de Recursos Materials del Servei d’Administració de la Regió Policial Metropolitana Nord de la Subdirecció General d’Administració i Serveis en depenen:

a) El Negociat de Gestió Administrativa.

b) El Negociat de Gestió Logística.

c) El Negociat de Gestió Econòmica i Coordinació de Serveis.

3.3 Al Negociat de Gestió Administrativa li corresponen les funcions següents:

a) Gestionar el registre d’entrada i sortida de tota la documentació generada per la regió policial.

b) Donar suport administratiu a la gestió de les ordres judicials i de determinades denúncies a l’aplicació informàtica corresponent.

c) Gestionar i controlar el parc mòbil adscrit a la regió policial.

d) Gestionar els armariets i els armers de la regió policial.

e) Gestionar el manteniment i consum dels recursos policials, fotocopiadores, fax i destructores de paper.

f) Qualsevol altra funció que se li encomani relacionada amb les anteriors.

3.4 Al Negociat de Gestió Logística li corresponen les funcions següents:

a) Gestionar i controlar els subministraments de material i vestuari.

b) Gestionar els serveis de valisa i missatgeria.

c) Coordinar la gestió dels magatzems regionals i donar suport en l’inventari.

d) Coordinar i donar suport a la gestió de l’arxiu duta a terme a les diferents àrees bàsiques policials.

e) Dur a terme la gestió administrativa de les fitxes de clients d’hotels.

f) Diligenciar i distribuir els llibres operatius de les actuacions policials.

g) Qualsevol altra funció que se li encomani relacionada amb les anteriors.

3.5 Al Negociat de Gestió Econòmica i Coordinació de Serveis li corresponen les funcions següents:

a) Gestionar les tasques relacionades amb la subhabilitació i les relacionades amb tota la facturació corresponent a la regió policial.

b) Gestionar i distribuir les tasques relacionades amb el manteniment d’edificis i els serveis de neteja de la regió policial.

c) Controlar i gestionar els consums corrents, la venda automàtica i la telefonia.

d) Fer d’interlocutor entre el personal adscrit a la regió policial i els òrgans de la Direcció General de la Policia en relació amb les necessitats informàtiques i de telecomunicacions.

e) Donar suport a l’execució de les actuacions derivades en matèria de prevenció de riscos laborals.

f) Qualsevol altra funció que se li encomani relacionada amb les anteriors.

3.6 Del Servei d’Administració de la Regió Policial Metropolitana Nord de la Subdirecció General d’Administració i Serveis en depenen els negociats de Coordinació Administrativa de cadascuna de les àrees bàsiques policials de Sabadell, Cerdanyola, Terrassa, Rubí, Granollers, Mollet del Vallès, Arenys de Mar, Mataró, Badalona, Premià de Mar i Santa Coloma de Gramenet.

Article 4

4.1 De la Secció de Recursos Humans i Administració del Servei d’Administració de la Regió Policial Girona de la Subdirecció General d’Administració i Serveis en depenen:

a) El Negociat de Recursos Humans.

b) El Negociat de Serveis Generals.

4.2 Del Servei d’Administració de la Regió Policial Girona de la Subdirecció General d’Administració i Serveis en depenen els negociats de Coordinació Administrativa de cadascuna de les àrees bàsiques policials del Gironès-Pla de l’Estany, la Garrotxa, la Selva Interior, el Baix Empordà-la Bisbal, el Baix Empordà-Sant Feliu, la Selva Litoral, l’Alt Empordà-Figueres i l’Alt Empordà-Roses.

Article 5

5.1 De la Secció de Recursos Humans i Administració del Servei d’Administració de la Regió Policial Central de la Subdirecció General d’Administració i Serveis en depenen:

a) El Negociat de Recursos Humans.

b) El Negociat de Serveis Generals.

5.2 Del Servei d’Administració de la Regió Policial Central de la Subdirecció General d’Administració i Serveis en depenen els negociats de Coordinació Administrativa de cadascuna de les àrees bàsiques policials de l’Anoia, el Bages i Osona.

Article 6

6.1 De la Secció de Recursos Humans i Administració del Servei d’Administració de la Regió Policial Ponent de la Subdirecció General d’Administració i Serveis en depenen:

a) El Negociat de Recursos Humans.

b) El Negociat de Serveis Generals.

6.2 Del Servei d’Administració de la Regió Policial Ponent de la Subdirecció General d’Administració i Serveis en depenen els negociats de Coordinació Administrativa de cadascuna de les àrees bàsiques policials de la Noguera, la Segarra-Urgell i el Segrià-Garrigues-Pla d’Urgell.

Article 7

De la Secció de Recursos Humans i Administració del Servei d’Administració de la Regió Policial Pirineu Occidental de la Subdirecció General d’Administració i Serveis en depèn:

El Negociat de Suport Administratiu.

Article 8

8.1 De la Secció de Recursos Humans i Administració del Servei d’Administració de la Regió Policial Camp de Tarragona de la Subdirecció General d’Administració i Serveis en depenen:

a) El Negociat de Recursos Humans.

b) El Negociat de Serveis Generals.

8.2 Del Servei d’Administració de la Regió Policial Camp de Tarragona de la Subdirecció General d’Administració i Serveis en depenen els negociats de Coordinació Administrativa de cadascuna de les àrees bàsiques policials de l’Alt Camp-Conca de Barberà, el Baix Camp-Priorat, el Baix Penedès i el Tarragonès.

Article 9

9.1 De la Secció de Recursos Humans i Administració del Servei d’Administració de la Regió Policial Terres de l’Ebre de la Subdirecció General d’Administració i Serveis en depèn:

El Negociat de Suport Administratiu.

9.2 Del Servei d’Administració de la Regió Policial Terres de l’Ebre de la Subdirecció General d’Administració i Serveis en depèn el Negociat de Coordinació Administrativa de l’àrea bàsica policial de la Terra Alta-Ribera d’Ebre.

Article 10

De la Secció de Recursos Humans i Administració del Servei d’Administració de les Unitats Centrals de la Subdirecció General d’Administració i Serveis en depenen:

a) El Negociat de Recursos Humans.

b) El Negociat de Serveis Generals.

Article 11

Als negociats de Recursos Humans, en els respectius àmbits d’actuació, els corresponen les funcions següents:

a) Gestionar i tramitar els assumptes relacionats amb els àmbits de la planificació i gestió horària del cos de mossos d’esquadra i la gestió de la informació relativa a recursos humans.

b) Gestionar les dietes, les indemnitzacions per raó dels serveis, les hores extraordinàries, els vals menjador i les sol·licituds d’activitats formatives del personal d’administració i serveis.

c) Gestionar i tramitar les llicències, permisos i vacances del personal adscrit a la regió policial.

d) Tramitar els expedients personals i tots els assumptes relacionats amb la Seguretat Social i les mútues d’accidents.

e) Actuar com a interlocutor amb les àrees de salut laboral i prevenció de riscos que correspongui.

f) Qualsevol altra funció que se’ls encomani relacionada amb les anteriors.

Article 12

Als negociats de Serveis Generals, en els respectius àmbits d’actuació, els corresponen les funcions següents:

a) Gestionar i distribuir les tasques relacionades amb el manteniment d’edificis i els serveis de neteja de la regió policial.

b) Controlar i gestionar els consums corrents, la venda automàtica, la valisa i la telefonia.

c) Gestionar el manteniment i consum de fotocopiadores, fax i destructores de paper.

d) Fer d’interlocutor entre el personal adscrit a la regió policial i els òrgans de la Direcció General de la Policia en relació amb les necessitats informàtiques i de telecomunicacions.

e) Qualsevol altra funció que se’ls encomani relacionada amb les anteriors.

Article 13

Als negociats de Suport Administratiu, en els respectius àmbits d’actuació, els corresponen les funcions següents:

a) Tramitar els assumptes relatius a la gestió de personal adscrit a la Regió Policial.

b) Gestionar les tasques relacionades amb la subhabilitació i les relacionades amb tota la facturació corresponent a la regió policial.

c) Coordinar i donar suport a la gestió de l’arxiu duta a terme a les diferents àrees bàsiques policials així com gestionar el registre de tota la documentació generada per la regió policial.

d) Dur a terme la gestió administrativa de les fitxes de clients d’hotels així com donar suport administratiu a la gestió de les ordres judicials i de determinades denúncies a l’aplicació informàtica corresponent.

e) Diligenciar els llibres operatius de les actuacions policials així com gestionar els armariets i els armers de la regió policial.

f) Gestionar i controlar el parc mòbil, els subministraments de material i vestuari, les tasques de manteniment d’edificis i els serveis de neteja de la regió policial.

g) Controlar i gestionar els consums corrents, la venda automàtica, la valisa, la telefonia i el manteniment i consum de fotocopiadores, fax i destructores de paper.

h) Fer d’interlocutor entre el personal adscrit a la regió policial i els òrgans de la Direcció General de la Policia en relació amb les necessitats informàtiques i de telecomunicacions.

i) Qualsevol altra funció que se’ls encomani relacionada amb les anteriors.

Article 14

Als negociats de Coordinació Administrativa els correspon actuar com a interlocutor únic amb el cap policial de l’àrea corresponent i els negociats de Recursos Humans, els de Serveis Generals, els de Suport Administratiu, el de Gestió Administrativa, el de Gestió Logística i el de Gestió Econòmica i Coordinació de Serveis, en relació amb les funcions següents:

a) Tramitar els assumptes relatius a la gestió de personal de l’àrea bàsica policial i les dades relacionades.

b) Gestionar l’arxiu i el registre intern de l’àrea bàsica policial.

c) Gestionar la infraestructura interna, el manteniment de l’edifici i els serveis de neteja de les instal·lacions de l’àrea bàsica policial.

d) Controlar el material policial de l’àrea bàsica policial.

e) Fer d’interlocutor en matèria d’informàtica i telecomunicacions de l’àrea bàsica policial.

f) Introduir a l’aplicació informàtica les dades relatives a les citacions judicials i notificacions al personal funcionari del cos de mossos d’esquadra adscrits a l’àrea bàsica policial.

g) Qualsevol altra funció que se’ls encomani relacionada amb les anteriors.

Disposicions addicionals

Primera

Se suprimeixen els negociats següents:

Negociat de Recursos Humans de la Secció de Recursos Humans i Materials Metropolitana Nord-oest del Servei d’Administració de la Regió Policial Metropolitana Nord de la Subdirecció General d’Administració i Serveis.

Negociat de Serveis Generals de la Secció de Recursos Humans i Materials Metropolitana Nord-oest del Servei d’Administració de la Regió Policial Metropolitana Nord de la Subdirecció General d’Administració i Serveis.

Negociat de Coordinació Administrativa de la Comissaria General Territorial del Servei d’Administració de les Unitats Centrals de la Subdirecció General d’Administració i Serveis.

Negociat de Coordinació Administrativa de la Comissaria General de Recursos Operatius del Servei d’Administració de les Unitats Centrals de la Subdirecció General d’Administració i Serveis.

Negociat de Coordinació Administrativa de la Comissaria General d’Investigació Criminal del Servei d’Administració de les Unitats Centrals de la Subdirecció General d’Administració i Serveis.

Negociat de Coordinació Administrativa de la Comissaria General de Planificació i Organització del Servei d’Administració de les Unitats Centrals de la Subdirecció General d’Administració i Serveis.

Negociat de Gestió Administrativa i Logística de la Secció de Recursos Materials del Servei d’Administració de la Regió Policial Metropolitana Barcelona de la Subdirecció General d’Administració i Serveis.

Negociat de Gestió Administrativa i Logística de la Secció de Recursos Materials del Servei d’Administració de la Regió Policial Metropolitana Sud de la Subdirecció General d’Administració i Serveis.

Negociat de Gestió Administrativa i Logística de la Secció de Recursos Humans i Administració del Servei d’Administració de la Regió Policial Girona de la Subdirecció General d’Administració i Serveis.

Negociat de Gestió Administrativa i Logística de la Secció de Recursos Humans i Administració del Servei d’Administració de la Regió Policial Central de la Subdirecció General d’Administració i Serveis.

Negociat de Gestió Administrativa i Logística de la Secció de Recursos Humans i Administració del Servei d’Administració de la Regió Policial Camp de Tarragona de la Subdirecció General d’Administració i Serveis.

Negociat de Gestió Administrativa i Logística de la Secció de Recursos Humans i Administració del Servei d’Administració de la Regió Policial Ponent de la Subdirecció General d’Administració i Serveis.

Negociat de Gestió Administrativa i Logística de la Secció de Recursos Humans i Administració del Servei d’Administració de les Unitats Centrals de la Subdirecció General d’Administració i Serveis.

Negociat de Recursos Humans de la Secció de Recursos Humans i Administració del Servei d’Administració de la Regió Policial Pirineu Occidental de la Subdirecció General d’Administració i Serveis.

Negociat de Recursos Humans de la Secció de Recursos Humans i Administració de la Regió Policial Terres de l’Ebre de la Subdirecció General d’Administració i Serveis.

Segona

D’acord amb l’estructura regulada en aquesta Ordre s’efectuen les adaptacions següents:

El Negociat de Recursos Humans de la Secció de Recursos Humans i Materials Metropolitana Nord-est del Servei d’Administració de la Regió Policial Metropolitana Nord de la Subdirecció General d’Administració i Serveis passa a denominar-se Negociat de Recursos Humans de la Secció de Recursos Humans del Servei d’Administració de la Regió Policial Metropolitana Nord de la Subdirecció General d’Administració i Serveis.

El Negociat de Gestió Administrativa i Logística de la Secció de Recursos Humans i Materials Metropolitana Nord-est del Servei d’Administració de la Regió Policial Metropolitana Nord de la Subdirecció General d’Administració i Serveis passa a denominar-se Negociat de Gestió Administrativa de la Secció de Recursos Materials del Servei d’Administració de la Regió Policial Metropolitana Nord de la Subdirecció General d’Administració i Serveis.

El Negociat de Gestió Administrativa i Logística de la Secció de Recursos Humans i Materials Metropolitana Nord-oest del Servei d’Administració de la Regió Policial Metropolitana Nord de la Subdirecció General d’Administració i Serveis passa a denominar-se Negociat de Gestió Logística de la Secció de Recursos Materials del Servei d’Administració de la Regió Policial Metropolitana Nord de la Subdirecció General d’Administració i Serveis.

El Negociat de Serveis Generals de la Secció de Recursos Humans i Materials Metropolitana Nord-est del Servei d’Administració de la Regió Policial Metropolitana Nord de la Subdirecció General d’Administració i Serveis passa a denominar-se Negociat de Gestió Econòmica i Coordinació de Serveis de la Secció de Recursos Materials del Servei d’Administració de la Regió Policial Metropolitana Nord de la Subdirecció General d’Administració i Serveis.

El Negociat de Gestió Administrativa, Logística i Serveis Generals de la Secció de Recursos Humans i Administració del Servei d’Administració de la Regió Policial Pirineu Occidental passa a denominar-se Negociat de Suport Administratiu de la Secció de Recursos Humans i Administració del Servei d’Administració de la Regió Policial Pirineu Occidental.

El Negociat de Gestió Administrativa, Logística i Serveis Generals de la Secció de Recursos Humans i Administració del Servei d’Administració de la Regió Policial Terres de l’Ebre passa a denominar-se Negociat de Suport Administratiu de la Secció de Recursos Humans i Administració del Servei d’Administració de la Regió Policial Terres de l’Ebre.

El Negociat de Coordinació Administrativa de l’Àrea Territorial d’Investigació del Servei d’Administració de la Regió Policial Metropolitana Barcelona passa a denominar-se Negociat de Coordinació Administrativa de l’Àrea d’Investigació Criminal del Servei d’Administració de la Regió Policial Metropolitana Barcelona.

Disposicions transitòries

Primera

Les persones que ocupen els llocs de treball o els llocs de comandament dels negociats afectats per aquesta Ordre seguiran exercint les seves funcions respectives mentre no es proveeixin o s’adaptin els llocs de treball corresponents d’acord amb l’estructura regulada.

Segona

Les persones funcionàries i la resta de personal de la Direcció General de la Policia que resultin afectats per les modificacions orgàniques d’aquesta Ordre continuaran percebent les seves retribucions amb càrrec als crèdits als quals s’imputaven, fins que s’adoptin les disposicions de desplegament i pressupostàries corresponents.

Disposició derogatòria

Es deroga l’Ordre IRP/178/2009, de 6 d’abril, sobre els negociats de la Direcció General de la Policia del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 31 de juliol de 2012

Felip Puig i Godes

Conseller d’Interior

(12.213.021)

 

Amunt