Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 21/02/2011

  • Número del document SLT/0706/2011

  • Número de control 11055003

  • Organisme emissor Departament de Salut

Dades del DOGC
  • Número 5840

  • Data 18/03/2011

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

  • Pàgina 16336

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ SLT/706/2011, de 21 de febrer, de cessament i nomenament de vocals del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut (CatSalut).


En ús de les facultats que em confereix l'article 13.1 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya,

Resolc:

—1 El senyor Sebastià Barranco i Tomàs cessa com a vocal del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut en representació de les regions sanitàries.

—2 Es nomena el senyor Francesc Sancho i Serena vocal del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut en representació de les regions sanitàries, en substitució del senyor Sebastià Barranco i Tomàs.

—3 La senyora Maria Luisa de la Puente i Martorell cessa com a vocal del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut en representació del Departament de Salut.

—4 Es nomena el senyor Joaquim Esperalba i Iglesias vocal del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut en representació del Departament de Salut, en substitució de la senyora Maria Luisa de la Puente i Martorell.

—5 La senyora Roser Fernández i Alegre cessa com a vocal del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut en representació de les organitzacions empresarials més representatives de Catalunya.

—6 Es nomena la senyora Helena Ris i Romeu vocal del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut en representació de les organitzacions empresarials més representatives de Catalunya, en substitució de la senyora Roser Fernández i Alegre.

Barcelona, 21 de febrer de 2011

Boi Ruiz i García

Conseller de Salut

(11.055.003)

 

Amunt