Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 09/04/2003

  • Número del document UNI/0940/2003

  • Número de control 03098134

  • Organisme emissor Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació

Dades del DOGC
  • Número 3867

  • Data 17/04/2003

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 7848

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ UNI/940/2003, de 9 d'abril, per la qual es crea l'Acció especial de desenvolupament de la nanociència i de la nanotecnologia a Catalunya.


L'estudi dels àtoms i de les partícules més petites que componen la matèria i la seva aplicació a la tecnologia, possibilitant el treball a escala nanomètrica, obre un ventall enorme de possibles utilitzacions en diverses branques de la ciència com la física, la química, la biologia i l'enginyeria. Així ho ha entès la Unió Europea, la qual ha definit la nanociència i la nanotecnologia com una de les prioritats temàtiques del 6è Programa Marc, i el Govern de la Generalitat, que ha establert l'àmbit de les nanotecnologies com una de les línies d'actuació del III Pla de recerca de Catalunya (2001-2004), aprovat en data 6 de febrer de 2001.

El III Pla de recerca de Catalunya preveu, a més, dins del programa de recursos humans, accions de formació de personal investigador i, dins del programa de centres de recerca, la creació de centres homologats i centres de referència que caracteritzats per la seva excel·lència investigadora permetin l'impuls de la recerca en camps del coneixement que siguin estratègics per a Catalunya.

És per això que es considera convenient la creació d'una acció especial dins de l'àmbit de les nanotecnologies que dugui a terme un seguit d'iniciatives destinades a potenciar la recerca ja existent a Catalunya, la formació de joves investigadors en els centres de més prestigi internacional, la creació de centres de recerca i l'aplegament i coordinació d'esforços.

D'acord amb les competències que em confereix l'article 1.2 del Decret 127/2000, de 3 d'abril,

Resolc:

Article 1

Crear l'Acció especial de desenvolupament de la nanociència i la nanotecnologia a Catalunya, amb l'objectiu d'impulsar-ne la recerca per tal que Catalunya sigui capdavantera en aquesta àrea del coneixement.

Article 2

Les mesures que integren aquesta Acció, sens perjudici de l'adopció de noves actuacions, són les següents:

a) Convocatòria de beques de formació en l'àmbit de les nanotecnologies per tal de realitzar estades postdoctorals i, excepcionalment, predoctorals en universitats o centres de recerca de prestigi reconegut de fora de Catalunya.

b) Creació del Centre de Referència de Bioenginyeria de Catalunya, intregrat en la xarxa de centres de referència de recerca i desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, per tal d'obtenir sinergies en la recerca que duen a terme diversos grups que treballen en aquest camp.

c) Creació de l'Institut Català de Nanotecnologia, per tal d'impulsar la recerca nanotecnològica en les àrees de macromolècules, nanoclusters i capes primes, nanofabricació, manipulació molecular i estudis teòrics.

Barcelona, 9 d'abril de 2003

Andreu Mas-Colell

Conseller d'Universitats, Recerca

i Societat de la Informació i

vicepresident de la CIRIT

(03.098.134)

 

Amunt