Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 25/07/2003

  • Número del document CLT/2766/2003

  • Número de control 03204092

  • Organisme emissor Departament de Cultura

Dades del DOGC
  • Número 3970

  • Data 18/09/2003

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 18049

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ CLT/2766/2003, de 25 de juliol, per la qual es publiquen termes normalitzats pel Consell Supervisor del Termcat.


L'ús del català en els àmbits socioeconòmic, tècnic i científic requereix l'elaboració i la difusió dels recursos terminològics que permeten designar i definir els nous conceptes que es posen en circulació en la nostra societat.

El Decret 217/1997, de 30 de juliol, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts del Consorci del Centre de Terminologia Termcat, estableix que el Termcat ha de difondre periòdicament els termes procedents dels treballs de normalització formal que hagin estat aprovats pel Consell Supervisor, que tenen caràcter subsidiari respecte a la normativa establerta per la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans.

L'article 4 del Decret 36/1998, de 4 de febrer, de mesures per a l'aplicació de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, estableix que la Direcció General de Política Lingüística ha de garantir l'aplicació de la normativa de l'Institut d'Estudis Catalans i l'ús de la terminologia que elabora el Termcat en tots els departaments de la Generalitat.

L'article 2.3 del Decret 107/1987, de 13 de març, pel qual es regula l'ús de les llengües oficials per part de l'Administració de la Generalitat de Catalunya fa preceptiu per a l'Administració de la Generalitat l'ús dels termes normalitzats pel Termcat per designar en català els conceptes a què es refereixen.

D'acord amb els preceptes esmentats,

Resolc:

.1  Donar publicitat als termes catalans aprovats pel Consell Supervisor del Termcat durant el primer quadrimestre de 2003, que figuren a l'annex de la present Resolució, els quals s'acompanyen de les definicions i d'equivalències en altres llengües.

.2  En virtut de l'article 2.3 del Decret 107/1987, de 13 de març, i del Decret 36/1998, de 4 de febrer, els departaments de la Generalitat han d'emprar els termes de l'annex per designar en català els conceptes a què es refereixen en la seva documentació tècnica i administrativa.

Barcelona, 25 de juliol de 2003

Jordi Roigé i Solé

Director general de Política Lingüística

Annex

Administració i empresa

bancassegurador -a adj

es bancoasegurador

fr bancassureur

en bancassurancer

Relatiu a la venda de productes i serveis d'assegurança per mitjà de la xarxa comercial de les entitats financeres.

bancassegurança f

es bancaseguro

fr bancassurance

it bancassicurazione

en bancassurance; bank insurance; bankassurance

Venda de productes i serveis d'assegurança per mitjà de la xarxa comercial de les entitats financeres.

Nota: El terme bancassegurança també s'utilitza sovint per a fer referència a la venda de productes i serveis financers mitjançant les entitats asseguradores.

franquícia córner f

es franquicia corner

fr franchise corner

en corner franchise

Franquícia per mitjà de la qual es reserva un espai d'un establiment comercial a la venda de productes d'una firma determinada, sense ocupar la totalitat del local.

publificació f

es publicización; publificación

fr publicisation

en publicisation; publicization

Acció per la qual els poders públics assumeixen la titularitat d'una activitat o d'un servei quan passen a considerar-los d'interès general, ja sigui duent-ne a terme la gestió directament o bé concedint-la a una empresa privada.

publificar v tr

es publicizar; publificar

fr publiciser

en publicise, to; publicize, to

Assumir, els poders públics, la titularitat d'una activitat o d'un servei quan passen a considerar-los d'interès general, ja sigui duent-ne a terme la gestió directament o bé concedint-la a una empresa privada.

Art

col·lagrafia f

es colagraf; colagrafía

fr collagraphie

en collagraph

Tècnica de gravat en què les imatges s'obtenen a partir d'una matriu a la qual s'ha enganxat una composició feta amb elements de diferents textures i relleus.

col·lagrafia f

es colagraf; colagrafía

fr collagraphie

en collagraph

Gravat obtingut a partir d'una matriu a la qual s'ha enganxat una composició feta amb elements de diferents textures i relleus.

trompe-l'oeil [fr] m

es trampantojo; trompe-l'oeil

fr trompe-l'oeil

it trompe-l'oeil

en trompe l'oeil

de Trompe-l'oeil

Obra pictòrica que, fonamentalment per mitjà dels recursos del clarobscur, la perspectiva i l'escorç, produeix la il·lusió que és composta d'objectes o figures reals.

Biologia

binomi m

sin. compl. nom binomial m

es binomen; nombre binominal

fr binom; nom binominal

en binomen; binomial; binominal name

Nom científic compost de dos mots llatins o llatinitzats amb el qual es denominen les espècies d'animals, de plantes i de microorganismes.

Nota: Està constituït pel substantiu genèric, corresponent al gènere, seguit de l'epítet específic.

binomial adj

es binario; binomial; binominal

fr binomial; binominal

it binomio

en binomial; binominal

de binär; binominal

Dit del nom científic compost de dos mots llatins o llatinitzats amb el qual es denominen les espècies d'animals, de plantes i de microorganismes.

delfinari m

es delfinario

fr delphinarium

it delfinario

en dolphinarium

de Delphinarium

Lloc destinat a la cria i l'exhibició de dofins.

nomenclatura binomial f

sin. nomenclatura linneana f

es nomenclatura binaria; nomenclatura binomial; nomenclatura binominal; nomenclatura linneana

fr nomenclature binaire; nomenclature binominale; nomenclature linnéenne

it nomenclatura binomia; nomenclatura linneana

en binary nomenclature; binomial nomenclature; binominal nomenclature; Linnaean nomenclature

de binäre Nomenklatur; binominale Nomenklatur

Nomenclatura científica establerta per Linné per a denominar els éssers vius i els fòssils, en què cada espècie es designa per mitjà d'un nom doble llatí o llatinitzat.

recorregut cromosòmic m

es desplazamiento sobre el cromosoma; paseo cromosómico

fr arpentage chromosomique; marche le long d'un chromosome; marche sur le chromosome

en chromosome walking; overlap hybridization

de Chromosomenwanderung

Tècnica que s'empra per a clonar segments de DNA dels quals no es té un marcador directe i que consisteix a anar superposant fragments concatenats clonats en una genoteca, partint d'un fragment de localització coneguda i fent servir cada vegada com a marcador l'extrem del darrer dels fragments prèviament superposats.

salt cromosòmic m

es desplazamiento cromosómico por saltos; salto cromosómico

fr butinage chromosomique; saut chromosomique

en chromosome jumping

de Chromosomenspringen

Tècnica que s'empra per a clonar segments de DNA i que consisteix a anar superposant fragments clonats no concatenats en una genoteca, partint d'un fragment de localització coneguda i fent servir cada vegada com a marcador l'extrem del darrer dels fragments prèviament superposats, sense necessitat de recórrer el DNA intermedi.

trinomi m

sin. compl. nom trinomial m

es nombre trinominal; trinomen

fr nom trinominal; trinom

en trinomen; trinomial; trinominal name

Nom científic compost de tres mots llatins o llatinitzats amb el qual es denominen les subespècies, les varietats i altres categories infraespecífiques d'animals, de plantes i de microorganismes.

Nota: Està constituït pel substantiu genèric, corresponent al gènere, seguit de dos epítets, un d'específic i un d'infraespecífic.

trinomial adj

es trinomial; trinominal

fr trinominal

en trinomial; trinominal

Dit del nom científic compost de tres mots llatins o llatinitzats amb el qual es denominen les subespècies, les varietats i altres categories infraespecífiques d'animals, de plantes i de microorganismes.

uninomi m

sin. compl. nom uninomial m

es nombre uninominal

fr nom uninominal

en uninomen; uninominal name

Nom científic compost d'un sol mot llatí o llatinitzat amb el qual es denominen els tàxons superiors al nivell d'espècie.

uninomial adj

es uninomial; uninominal

fr uninominal

en uninominal

Dit del nom científic compost d'un sol mot llatí o llatinitzat amb el qual es denominen els tàxons superiors al nivell d'espècie.

Construcció

col·lapsar v intr

es colapsar

fr s'affaisser; s'effondrer; se déformer

en collapse, to

de zusammenbrechen

Deformar-se una estructura fins a un punt crític, de manera que hi ha perill que se'n produeixi la caiguda total o parcial, com a conseqüència d'un pes excessiu o d'una deformació dels materials que la constitueixen.

col·lapse m

es colapso

fr affaissement; déformation; effondrement

en collapse

de Zusammenbruch

Deformació d'una estructura fins a un punt crític, de manera que hi ha perill que se'n produeixi la caiguda total o parcial, com a conseqüència d'un pes excessiu o d'una deformació dels materials que la constitueixen.

gres porcellànic m

es gres porcelánico

fr grès porcelainé

it gres porcellanato

en porcelain stoneware

de Feinsteinzeug

Gres no esmaltat premsat en sec, de massa compacta, poc porosa i homogèniament vitrificada, amb el mateix color a la superfície i a la resta de la massa, que se sol utilitzar com a paviment i revestiment d'exteriors.

Esports

bicitrial m

es bicitrial; trialbici; trialsín

fr bycicle trial; vélo trial

en bike trial; biketrial; cyclotrials

ciclisme. Modalitat de cursa amb bicicleta que es practica en un circuit d'obstacles naturals o artificials, en què cal recórrer diferents trams en un temps determinat sense posar els peus a terra.

brigada de galledes f

es brigada de cubos

fr chaine a seaux

en bucket brigade

bombers. Prova de múster en què, formant cadena, cada equip ha d'omplir a galledes un dipòsit alçat, al qual s'accedeix per mitjà d'una escala que col·loquen prèviament els mateixos competidors.

carro portamànegues m

es carro de mangueras

fr tuyau sur chariot

en hose cart

bombers. Prova de múster consistent a desenrotllar una mànega d'un carro, connectar-la a un hidrant i tombar una diana amb l'aigua que surt a pressió de la mànega, després que un dels membres de l'equip hagi clavat una destral en un bloc de fusta.

cavall de tria m

es caballo cutting

fr cheval de cutting; cheval de tri

en cutting horse

equitació. Cavall especialment ensinistrat perquè dugui a terme la tria de bestiar d'un ramat.

cursa d'alta muntanya f

es skyrace

fr skyrace

it skyrace

en skyrace

muntanya. Cursa d'altitud que consisteix a recórrer una distància superior a la de la mitja marató (21,079 km), en terrenys situats entre els 2.000 i els 4.000 m d'altitud, amb pendents que no poden excedir els 40º ni superar el segon grau de dificultat tècnica.

cursa d'altitud f

es carreras de montaña en altitud; skyrunning

fr course d'altitude; skyrunning

it corsa in alta quota; skyrunning

en skyrunning

muntanya. Disciplina esportiva que comprèn diverses modalitats de cursa pedestre que es disputen en alta muntanya, en altituds superiors als 2.000 m.

Nota: La Federació d'Esport en Altitud (FSA, Federation for Sport at Altitude), amb seu a Itàlia, és l'organisme que regula internacionalment aquesta disciplina. Les diferents modalitats de cursa d'altitud són la cursa d'alta muntanya, la marató d'alta muntanya i el quilòmetre vertical.

cursa de barrils f

es carrera de barriles

fr course de barils; course de tonneaux

en barrel racing

equitació. Prova d'equitació western en què un genet ha de demostrar la seva habilitat fent un recorregut en forma de trèvol al voltant de tres barrils grossos disposats en triangle.

cursa de muntanya f

es carrera de montaña

fr course de montagne

en mountain race; mountain running

muntanya. Cursa pedestre que es disputa en terrenys de muntanya.

equitació westen [western: en] f

es equitación western; monta americana; monta western

fr équitation américaine; équitation western

en Western equitation; Western riding

de Westernreiten

equitació. Disciplina hípica que comprèn diverses proves inspirades en la manera de muntar a cavall i en les activitats dels antics ranxers de l'oest americà.

eslàlom a cavall m

es carrera de postes

fr course en slalom; épreuve de slalom

en pole bending

equitació. Prova d'equitació western en què un genet ha de demostrar la seva habilitat passant fent ziga-zagues entre sis pals que es disposen en línia recta, separats a intervals regulars.

marató d'alta muntanya f

es skymarathon

fr skymarathon

it skymarathon

en skymarathon

muntanya. Cursa d'altitud que consisteix a recórrer una distància superior a la de la mitja marató (21,079 km), en terrenys situats a més de 4.000 m d'altitud, amb pendents que no poden excedir els 40º ni superar el segon grau de dificultat tècnica.

Nota: En la denominada marató clàssica d'alta muntanya la distància recorreguda està compresa entre els 21,079 km i els 42,195 km i el desnivell total supera els 2.000 m. En la denominada marató olímpica d'alta muntanya, en canvi, la distància recorreguda és de 42,195 km i el desnivell total no sobrepassa els 2.000 m.

múster m

es muster

fr concours régimal; muster

en fire muster; muster; tournament

bombers. Competició de bombers en què equips de sis persones han de disputar dues proves en les quals es valora la velocitat, la coordinació i la destresa en la manipulació de mànegues, escales i galledes.

Nota: Constitueixen el múster el carro portamànegues i la brigada de galledes.

pista d'obstacles f

es recorrido de obstáculos

fr parcours d'obstacles western

en trail; trail riding

equitació. Prova d'equitació western en què al llarg d'un recorregut establert el cavall ha de superar una sèrie d'obstacles que simulen elements naturals.

posició de talonatge f

es posición de talonaje

fr position de talonnage

en hooking position

rugbi. Posició que adopta el talonador en una melé consistent a recolzar el pes del cos en un peu mentre prepara l'altre, també en contacte amb el terra, per a talonar la pilota.

quilòmetre vertical m

es kilómetro vertical

fr kilomètre vertical

it chilometro verticale

en vertical kilometer

muntanya. Cursa d'altitud només de pujada en què els participants han de recórrer una distància que oscil·la entre els 3 i els 5 km, en terrenys de pendents molt pronunciats i salvant un desnivell de 1.000 m.

ral·li d'alta muntanya m

es rally de alta montaña

muntanya. Disciplina esportiva que es practica en equips de dues o tres persones i que consisteix a fer a peu un recorregut no senyalitzat per alta muntanya en el mínim temps possible.

Nota: Els ral·lis d'alta muntanya es divideixen en tres categories, segons els desnivells que calgui salvar durant la competició: la categoria de bronze, amb desnivells que oscil·len entre els 500 i els 1.000 m; la categoria d'argent, amb desnivells entre 1.000 i 1.500 m, i la categoria d'or, amb desnivells de més de 1.500 m.

regnatge m

es reining; trabajo a la rienda

fr reining

en reining

equitació. Prova d'equitació western consistent a fer un recorregut al galop durant el qual es duen a terme una sèrie d'exercicis encadenats en què es valora la precisió, la docilitat, el control i la calma amb què són executats pel cavall.

talonador -a m i f

sin. compl. taloner -a m i f

es talonador; taloneador

fr talonneur

it tallonatore

en hooker

rugbi. Jugador situat al centre de la primera línia, entre els dos pilars, que en una melé ordenada ha de llançar la pilota amb el peu cap a la tercera línia per tal que l'agafi el mig de melé.

talonar v tr

es talonar; talonear

fr talonner

it tallonare

en heel, to; hook, to

rugbi. Donar, el talonador o un jugador de la primera línia, un cop amb el peu a la pilota en una melé ordenada o en una melé espontània per tal que, en sortir-ne, la pugui agafar el mig de melé.

talonatge m

es talonaje

fr talonnage

it talonnagio

en hooking

rugbi. Acció i efecte de donar, el talonador o un jugador de la primera línia, un cop amb el peu a la pilota en una melé ordenada o en una melé espontània per tal que, en sortir-ne, la pugui agafar el mig de melé.

tria f

es aparta

fr tri du bétail

en cutting

equitació. Prova d'equitació western en què el cavall, seguint les instruccions del genet, ha de separar un cap de bestiar d'un ramat i evitar que s'hi torni a reunir.

western a plaer f

es placer western

fr plaisance

en Western pleasure

equitació. Prova d'equitació western en què es valora l'actitud dòcil i calmada del cavall en els tres aires naturals: el pas, el trot i el galop.

Indústria alimentària

aliment enriquit m

es alimento enriquecido

fr aliment enrichi

en fortified food

de angereicherte Nahrungsmittel

Aliment al qual s'han afegit determinades substàncies nutritives que n'eleven el valor alimentós.

aliment funcional m

es alimento funcional

fr alicament; aliment fonctionnel; aliment santé

it alimento funzionale

en functional food

Aliment en estat natural o modificat, al qual, a banda de les seves funcions nutritives essencials, s'atribueix un efecte beneficiós per a l'organisme o de prevenció de determinades malalties cròniques.

Nota: Els aliments funcionals es caracteritzen perquè tenen dosis significatives de determinades substàncies considerades beneficioses per a l'organisme. De vegades, i atès que encara no hi ha una legislació específica per a aquest tipus de productes, hi ha una certa confusió entre aquest terme i la forma nutricèutic.

aliment protector m

es alimento protector

fr aliment de protection; aliment protecteur

it alimento prottetivo

en protective food

de essentielle Nahrungsmittel

Aliment que, per la seva riquesa en substàncies nutritives essencials, és especialment útil per a la salut i el desenvolupament físic.

nutricèutic -a adj

es nutracéutico

fr nutraceutique; nutriceutique

en nutraceutical; nutriceutical

Dit del producte elaborat a partir de substàncies naturals pròpies dels aliments, que es presenta sota una forma farmacèutica determinada i al qual s'atribueix un efecte beneficiós per a l'organisme i la capacitat de contribuir en la prevenció d'algunes malalties cròniques.

Nota: De vegades, i atès que encara no hi ha una legislació específica per a aquest tipus de productes, hi ha una certa confusió entre aquest terme i la forma aliment funcional.

Informàtica

base de connexió f

es base de conexión; cuna; soporte de conexión

fr sabot de synchronisation; socle de synchronisation; station d'accueil

en cradle; docking cradle; docking station

Base a la qual es connecta un ordinador de butxaca, una càmera o un altre dispostiu electrònic de dimensions similars, que permet sincronitzar-ne les dades i, en alguns casos, recarregar-ne la bateria.

client lleuger m

es cliente delgado; cliente ligero

fr client léger

en thin client

Client que, en una arquitectura client-servidor, processa autònomament un volum d'informació petit en comparació amb el volum que li processa el seu servidor.

client pesant m

es cliente grueso; cliente pesado

fr client lourd

en fat client; thick client

Client que, en una arquitectura client-servidor, processa autònomament un gran volum d'informació en comparació amb el volum que li processa el seu servidor.

consulta f

es consulta; interrogación

fr interrogation; requête

it interrogazione

en inquiry; query

de Abfrage

Demanda definida a partir d'una sèrie de condicions específiques que permet obtenir informació d'una base de dades.

consulta traspassada f

es consulta de paso a través

en pass-through query

Consulta que, per mitjà d'una biblioteca de connexió a serveis de dades, és transferida des del servidor de dades que la rep a un servidor de dades extern perquè la processi.

Nota: S'associa generalment a l'estàndard SQL.

controlador d'entrada/sortida m

es controlador de entrada/salida; controlador de periféricos

fr contrôleur; contrôleur d'entrée/sortie; contrôleur de périphérique

en controller; I/O controller; input/output controller; IOC

de EA-Werk; Ein-Ausgabewerk

Dispositiu de maquinari que regula la transferència de dades entre un o més sistemes perifèrics i un processador.

Nota: Sovint s'utilitza la forma escurçada controlador.

enregistrador m

sin. gravadora f

es grabador; grabadora; registrador

fr enregistreur

it registratore

en recorder

de Aufzeichnungsgerät; Rekorder

Aparell que permet fixar i emmagatzemar dades en un suport físic per a conservar-les i poder-les reproduir posteriorment.

enregistrador de CD m

sin. gravadora de CD f

es grabador de CD; grabadora de CD; quemador de CD

fr brûleur de CD; enregistreur de CD; graveur de CD

it bruciatore di CD; registratore di CD

en CD burner; CD recorder; CD writer

de CD-Brenner; CD-Rekorder

Aparell que, per mitjà d'un làser, permet fixar i emmagatzemar dades en discos compactes per a conservar-les i poder-les reproduir posteriorment.

enregistrador de DVD m

sin. gravadora de DVD f

es grabador de DVD; grabadora de DVD; quemador de DVD

fr brûleur de DVD; enregistreur de DVD; graveur de DVD

en DVD burner; DVD recorder; DVD writer

de DVD-Brenner; DVD-Rekorder

Aparell que, per mitjà d'un làser, permet fixar i emmagatzemar dades en DVD per a conservar-les i poder-les reproduir posteriorment.

icona de drecera f

sin. compl. accés directe m

es acceso directo

fr alias; raccourci

en alias; shortcut; shortcut icon

Icona que es crea i se sol situar a l'escriptori de l'ordinador per a poder accedir ràpidament a un fitxer o a un programa determinat.

Nota: Sovint s'utilitza la forma escurçada drecera.

llenguatge d'interrogació m

es lenguaje de consulta; lenguaje de interrogación

fr langage d'interrogation; langage de consultation; langage de requête

it linguaggio di interrogazione

en interrogation language; QL; query language

de Abfragesprache

Llenguatge en què s'expressen les ordres necessàries per a obtenir informació d'una base de dades.

ordinador de butxaca m

es ordenador de bolsillo

fr ordinateur de poche

en hand-held computer; palmtop computer; pocket computer

Ordinador portàtil petit, sense disc dur ni lector de disquets, que funciona amb una bateria i que conté aplicacions específiques.

organitzador personal m

sigla PDA

es asistente digital personal

fr assistant électronique; assistant numérique personnel; assistant personnel

en electronic assistant; personal digital assistant

Ordinador de butxaca que es destina a funcions de gestió de tasques personals i de comunicació i en què, generalment, les dades s'entren amb un llapis electrònic.

refacció f

es reconstrucción del código; refactorización

fr réusinage

en refactoring

Acció de reestructurar el codi font d'una aplicació informàtica amb l'objectiu de millorar el disseny intern de l'aplicació sense que en resultin modificats ni el comportament extern ni la funcionalitat.

servidor lleuger m

es servidor delgado; servidor ligero

fr serveur léger

en thin server

Servidor que, en una arquitectura client-servidor, processa un volum d'informació petit en comparació amb el volum que processen autònomament els clients que s'hi connecten.

servidor pesant m

es servidor grueso; servidor pesado

fr serveur lourd

en fat server; thick server

Servidor que, en una arquitectura client-servidor, processa un gran volum d'informació en comparació amb el volum que processen autònomament els clients que s'hi connecten.

sistema de finestres m

es división en ventanas; sistema de ventanas

fr fenêtrage; multifenêtrage

it sistema a finestra

en multiwindowing; windowing; windowing system

de Fenstersystem; Mehrfachfensterbetrieb

Estructuració d'una interfície d'usuari que permet tenir oberts diferents programes alhora, cadascun en una finestra diferent.

SQL m

es SQL

fr SQL

it SQL

en SQL

de SQL

Llenguatge d'interrogació, d'actualització i de gestió de bases de dades relacionals reconegut com a estàndard per l'Organització Internacional per a la Normalització (ISO).

Nota: SQL és la sigla anglesa corresponent a structured query language (llenguatge d'interrogació estructurat).

tecla de drecera f

es tecla aceleradora; tecla de acceso directo

fr équivalent-clavier; raccourci-clavier; touche directe

it tasto di cambio veloce

en accelerator; hot key; keyboard shortcut; shortcut key

de Hotkey

Tecla o combinació de tecles que permet executar de forma directa, sense recórrer al ratolí, una ordre determinada.

Nota: Sovint s'utilitza la forma escurçada drecera.

tecla de funció f

es tecla de función

fr touche de fonction

en Fn; function key

de F-Taste; Funktionstaste

Cadascuna de les dotze tecles situades generalment a la part superior del teclat i identificades amb una F i un número, que permeten accedir directament a una funció del programa que s'està utilitzant.

xarxa d'emmagatzematge f

sigla SAN

es red de área de almacenamiento

fr réseau de stockage; réseau de stockage dédié

en storage-area network

Xarxa d'alt rendiment constituïda per diferents dispositius d'emmagatzematge de dades que facilita als servidors que s'hi connecten l'accés ràpid a aquests dispositius.

Nota: SAN és la sigla anglesa corresponent a storage-area network.

Treball. Ocupació

avaluació de 360º f

es evaluación 360º

fr évaluation 360º; évaluation multisources; rétroaction tous azimuts

en 360º feedback; full circle feedback

Mètode d'avaluació orientat al desenvolupament professional i a la millora del rendiment laboral que, per mitjà d'un qüestionari anònim, permet analitzar determinades competències d'una persona relacionades amb el lloc de treball que ocupa, a partir de la seva autovaloració i de la que en fan els subordinats, els companys, els superiors i, de vegades, els clients o proveïdors.

entrenador -a m i f

es coach; entrenador

fr accompagnateur; conseiller professionel; formateur en milieu de travail

en coach

de Coach

Professional que, a partir de l'experiència personal i d'una preparació específica, orienta i assessora un altre professional, generalment un alt càrrec, en la presa de decisions i en l'anàlisi posterior dels resultats, i l'estimula a descobrir el propi potencial.

Nota: L'entrenador pot ser un consultor extern a l'organització, o bé un directiu de la mateixa organització format específicament per a dur a terme aquesta tasca.

entrenament m

es coaching; entrenamiento

fr accompagnement; assistance professionelle; compagnonnage

en coaching; guided experience

de Coachen; Coaching

Mètode de formació i desenvolupament professional en què una persona experta i amb una preparació específica orienta i assessora un altre professional, generalment un alt càrrec, en la presa de decisions i en l'anàlisi dels resultats, i l'estimula a descobrir el propi potencial.

formació vivencial f

es formación fuera de entorno; formación vivencial

fr outdoor training

en outdoor training

Mètode de formació i desenvolupament professional que, per mitjà de la programació d'activitats, generalment de caràcter lúdic i en equip, fora de l'ambient laboral, permet detectar i promoure determinades habilitats, competències o actituds en el personal d'una organització.

Nota: També s'utilitza en processos de selecció, promoció i avaluació de personal.

mentor -a m i f

es mentor; preceptor; tutor

fr conseiller; mentor; parrain; tuteur

en mentor

Professional amb experiència que transmet els seus coneixements a una altra persona menys experimentada de la mateixa empresa o organització i l'orienta en la feina diària.

mentoria f

es mentoría; mentoring; tutoría

fr encadrement; mentorat

en mentoring; mentorship

Mètode de formació i desenvolupament en què un professional amb experiència transmet els seus coneixements a una altra persona menys experimentada de la mateixa empresa o organització i l'orienta en la feina diària.

(03.204.092)

 

Amunt