Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Decret

 • Data del document 19/05/1980

 • Número del document 039/1980

 • Número de control 5509-80

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 65

 • Data 28/05/1980

 • Pàgina 1038

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 39/1980, de 19 de maig, pel qual es crea la Direcció General de l'Esport, dependent del Secretari General de la Presidència.


                            
                               
  Atès que l'antic Departament d 'Ensenyament i Cultura
 tenia fins ara atribuïdes les funcions corresponents a
 l'Esport i donat que aquestes esdevenen cada vegada més
 nombroses;                         
                               
  Atès el que disposa el Reglament de Règim Interior de la
 Generalitat de Catalunya de 18 de març de 1978;      
                               
  Atès el que s'estableix en el Decret de 18 de setembre de
 1978, sobre Organització i Competències dels Departaments,
 i d'acord amb el Consell Executiu,             
                               
 Decreto:                          
                               
  Article primer.-  Es crea la  Direcció  General  de
 l'Esport,  dependent  del  Secretari  General  de  la
 Presidència, que tindrà cura de totes aquelles matèries de
 la seva especialitat que li encarregui la Presidència de la
 Generalitat.                        
                               
  Article segon.- Quedaran adscrites a la Direcció General
 de l'Esport totes les funcions en  matèria  d'esport
 exercides fins ara per l'antic Departament d'Ensenyament i
 Cultura.                          
                               
 Disposició final                      
  Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva
 publicació al Diari Oficial de la Generalitat.       
                               
 Barcelona, 19 de maig de 1980               
                               
 Jordi Pujol                        
 President de la Generalitat                
 de Catalunya                        
                               
                               
Amunt