Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Decret

 • Data del document 23/12/1997

 • Número del document 345/1997

 • Número de control 97352052

 • Organisme emissor Departament de Justícia

Dades del DOGC
 • Número 2547

 • Data 30/12/1997

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 15098

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 345/1997, de 23 de desembre, pel qual es constitueix el Col·legi de Biòlegs de Catalunya per aplicació de l'apartat 2 de la disposició transitòria de la Llei 13/1982, de 17 de desembre.


                               
 La  Llei  13/1982,  de  17 de desembre, de col·legis 
 professionals, estableix en l'apartat 2 de la disposició 
 transitòria, la possibilitat que els professionals integrats 
 en  un  col·legi únic d'àmbit estatal que s'hi hagin 
 incorporat per mitjà de qualsevol de les seves delegacions 
 ubicades a Catalunya puguin formar un sol col·legi d'àmbit 
 català i aprovar els Estatuts pels quals s'hauran de regir 
 d'acord amb els termes de la Llei.
                               
 En  l'Assemblea de 16 d'octubre de 1997 la Delegació 
 Territorial a Catalunya del Col·legi Oficial de Biòlegs va 
 acordar la seva segregació, d'acord amb la normativa vigent 
 per constituir el Col·legi de Biòlegs de Catalunya.
                               
 Per tant, de conformitat amb l'apartat 2 de la disposició 
 transitòria de la Llei 13/1982, de 17 de desembre, a 
 proposta de la consellera de Justícia i amb la deliberació 
 prèvia del Govern,                      
                               
 Decreto:                           
                               
 Article 1                          
 Es constitueix el Col·legi de Biòlegs de Catalunya per 
 aplicació de l'apartat 2 de la disposició transitòria de la 
 Llei 13/1982, de 17 de desembre.
                               
 Article 2                          
 L'àmbit territorial del Col·legi de Biòlegs de Catalunya és 
 el de Catalunya.
                               
 Article 3                          
 En el termini de sis mesos a partir de l'entrada en vigor 
 d'aquest Decret, la Delegació Territorial a Catalunya del 
 Col·legi Oficial de Biòlegs ha de convocar una Assemblea 
 General  Extraordinària  per aprovar-ne els Estatuts i 
 escollir-ne els òrgans de govern.
                               
 Article 4                          
 Els Estatuts, un cop aprovats, s'enviaran, juntament amb el 
 certificat de l'acta de l'Assemblea General Extraordinària, 
 al Departament de Justícia perquè, havent-se'n qualificat 
 prèviament l'adequació a la legalitat, es procedeixi a la 
 seva inscripció en el Registre de Col·legis Professionals de 
 Catalunya i es publiquin al DOGC.
                               
 Disposició final                       
                               
 Aquest Decret entrarà en vigor als vint dies de la seva 
 publicació en el DOGC.
                               
 Barcelona, 23 de desembre de 1997              
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya           
                               
 Núria de Gispert i Català                  
 Consellera de Justícia                    
                               
 (97.352.052)                         
                               
Amunt