Accés al contingut Accés al menú de la secció

 

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya es publica diàriament de dilluns a divendres no festius, en dues edicions en català i en castellà. La Llei 2/2007 del Diari Oficial estableix el caràcter oficial i autèntic del DOGC digital.

 

Nota informativa: Per aplicació del Reial decret 944/2017, de 27 d’octubre, es publiquen temporalment al Butlletí Oficial de l’Estat les disposicions, actes, acords i resolucions adoptats pel Consell de Ministres i pels altres òrgans habilitats en compliment del Reial decret esmentat.

 

Últim DOGC:  Sumari [PDF] | DOGC complet [PDF]


Últim DOGC publicat

DOGC núm. 7625 (23/05/2018)

SUMARIQuè és el codi de verificació?
Cerca per data i número

Per número del DOGC

Consulta de la Base de dades del DOGC

Cerca només al títol

Exemples Fluxe

Cal escriure alguna paraula a la casella de text.

Nota: Per a una adequada navegació i consulta del portal, recomanem fer servir els navegadors següents: Mozilla Firefox 35 (abans 8.0) (i posteriors), Internet Explorer 10.0 (i posteriors) i Google Chrome 39.